กินข้าวเล่าเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเมืองอุดรธานี

| |
อ่าน : 3,788

         จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรรม กินข้าวเล่าเรื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองอุดร ครั้งที่ 11 บูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนหารือแนวทางการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้คนอุดรมีความสุข

/data/content/2014/07/25229/cms/e_himprsuvxz39.jpg

          ที่โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 28 ก.ค.57  นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมกิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองอุดร ครั้งที่ 11 จากสถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เดือนตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557 ของจังหวัดอุดรธานีพบว่า มีผู้บาดเจ็บ14,990 คน เสียชีวิต 227 คน คิดเป็นอัตรา 14.55 ต่อแสนประชากร

        อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ อำเภอเมืองอุดรธานี กุมภวาปี เพ็ญ ถนนที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุดคือ ถนนมิตรภาพหมายเลข 2 พื้นที่เทศบาลปะโค อำเภอกุมภวาปี เสียชีวิต 9 คน และจากข้อมูลการออกเหตุของหน่วยกู้ชีพระหว่างเดือนตุลาคม 2556- เมษายน 2557 พบว่าตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด 1,214 ครั้งจุดเสี่ยงสูงคือหน้ากองบิน 23

       ในการเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่องลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองอุดรครั้งที่ 11 ขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่รับผิดชอบและหารือแนวทางการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้คนอุดรมีความสุข

          ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการหารือข้อกำหนดของการเป็น อปท.ต้นแบบ การจัดทำแบบประเมิน อปท.แห่งความสุขและปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม บทเรียนที่ อปท.ควรเรียนรู้ก่อนปฏิบัติจริง กำหนดวันชี้แจงการเป็น อปท.ต้นแบบ จัดทำแบบสมัคร อปท.ต้นแบบ กำหนดวันประเมิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส ต่อไป

 

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม