ประชาคมชุมชนต้นแบบ งดเหล้าเข้าพรรษา

| |
อ่าน : 4,765

       เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับชมรมเยาวชนนักพัฒนาบ้านบุ่งเข้ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ประชุมเพื่อจัดตั้งชุมชนต้นแบบ และงานบุญปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ รุ่นประพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นประธาน

/data/content/2014/07/25217/cms/e_dipqrswxy348.jpg

        คุณมณี ผลภาษี มาเป็นวิทยากร กล่าวถึงสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนจังหวัดนครนายก และได้เชิญเยาวชนจากชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด มาให้แนวทางในการจัดตั้งประชาคมปลอดเหล้า

         ในการประชุมประชาคมปลอดเหล้าครั้งนี้   ชาวบ้านบุ่งเข้ได้มีมติประชาคมชุมชนว่าชาวบ้านและร้านค้า  จะไม่จำหน่ายและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันพระ และไม่จำหน่ายและดื่มในสถานที่ที่กฎหมายกำหนด จำหน่ายแอลกอฮอล์ตามเวลา และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต  เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้นำสื่องดเหล้า ครบพรรษา ไปประชาสัมพันธ์และร่วมจัดทำแผนชุมชนด้วย

 

 

        ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม