เด็กไทย 10% เข้าไม่ถึงวัคซีนพื้นฐาน

| |
อ่าน : 4,294

     กรมควบคุมโรคจี้ ค้นหาคนไทย 10% เข้าไม่ถึงวัคซีนพื้นฐาน ระบุเป็นกลุ่มเด็กทุรกันดาร ด้อยโอกาส และต่างด้าว

/data/content/2014/07/25198/cms/e_bdfnrsuy3589.jpg

     นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า แม้ภาครัฐจะมีการให้บริการวัคซีนพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเน้นกลุ่มเด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนบรรจุในแผนงานนี้ป้องกันได้ทั้งหมด 11 โรค ครอบคลุมประชากรมากกว่า 90% ส่วนอีก 10% ที่เข้าไม่ถึงวัคซีนพื้นฐานมี 3 กลุ่ม คือ เด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่เขตเมือง และเด็กต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ ทั้งนี้ คร. ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ค้นหากลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ให้เข้ามารับวัคซีนพื้นฐานตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

      นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า วัคซีนเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในทางสาธารณสุข มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมและป้องกันโรค สามารถลดการป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก เช่น โรคฝีดาษ ส่วนโปลิโอมีความก้าวหน้าไปมาก คาดว่าจะสำเร็จในอนาคตอันใกล้ การใช้วัคซีนในการกำจัดโรคหัดประสบความสำเร็จในหลายประเทศ ส่วนโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่นๆ เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี เป็นต้น ทำให้ลดจำนวนผู้ป่วย ตาย และพิการ ได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประชาชนควรนำบุตรหลานเข้ารับบริการวัคซีนตามกำหนดเวลาที่สถานพยาบาลนัดหมายไว้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

 

 

    ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์

    ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม