เด็กไทย 10% เข้าไม่ถึงวัคซีนพื้นฐาน

| |
อ่าน : 4,103

     กรมควบคุมโรคจี้ ค้นหาคนไทย 10% เข้าไม่ถึงวัคซีนพื้นฐาน ระบุเป็นกลุ่มเด็กทุรกันดาร ด้อยโอกาส และต่างด้าว

/data/content/2014/07/25198/cms/e_bdfnrsuy3589.jpg

     นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า แม้ภาครัฐจะมีการให้บริการวัคซีนพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเน้นกลุ่มเด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนบรรจุในแผนงานนี้ป้องกันได้ทั้งหมด 11 โรค ครอบคลุมประชากรมากกว่า 90% ส่วนอีก 10% ที่เข้าไม่ถึงวัคซีนพื้นฐานมี 3 กลุ่ม คือ เด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่เขตเมือง และเด็กต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ ทั้งนี้ คร. ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ค้นหากลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ให้เข้ามารับวัคซีนพื้นฐานตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

      นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า วัคซีนเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในทางสาธารณสุข มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมและป้องกันโรค สามารถลดการป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก เช่น โรคฝีดาษ ส่วนโปลิโอมีความก้าวหน้าไปมาก คาดว่าจะสำเร็จในอนาคตอันใกล้ การใช้วัคซีนในการกำจัดโรคหัดประสบความสำเร็จในหลายประเทศ ส่วนโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่นๆ เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี เป็นต้น ทำให้ลดจำนวนผู้ป่วย ตาย และพิการ ได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประชาชนควรนำบุตรหลานเข้ารับบริการวัคซีนตามกำหนดเวลาที่สถานพยาบาลนัดหมายไว้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

 

 

    ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์

    ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม