“ภาษาไทย” ยุคใหม่ รู้ใช้ให้ถูกต้อง

โดย
| |
อ่าน : 272,579

/data/content/2014/07/25190/cms/e_ehklqrtuy157.jpg

          ภาษาไทยเป็นทั้งวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจของคนไทย แต่ปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อย ไม่รู้ว่าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีกี่รูป กี่เสียง และยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังพูดภาษาไทยผิดบ้าง เขียนผิดบ้าง หรืออ่านผิด บ้างก็รวบรัดตัดตอนคำให้สั้นลง เพื่อความสะดวกจนเกิดปัญหาการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาในทางที่ผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เสน่ห์ของภาษาไทยลดลงไป

    /data/content/2014/07/25190/cms/e_adfhimnoqyz4.jpg      แม้ปัญหาการใช้ภาษาไทยได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบปี แต่ในยุคปัจจุบันนี้ปัญหายิ่งวิกฤติความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีปัจจัยหนุนนำที่สำคัญนั่น คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว เราจึงพบการใช้ภาษาไทยแบบผิด ๆ มากมายจนเกือบจะกลายเป็นความคุ้นชิน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ยิ่งน่าเป็นห่วงมากที่สุด เป็นกลุ่มที่นิยมใช้ภาษาที่มีวิวัฒนาการทางภาษาที่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นภาษาที่เกือบจะไม่มีไวยากรณ์ ไม่ว่าจะจากการรับส่งข้อความสั้น (SMS) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนาออนไลน์ (Line)  หรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ต (Facebook)

    /data/content/2014/07/25190/cms/e_gknptw134678.jpg      สำหรับภาษาของวัยรุ่นที่พบเห็นกันบ่อยๆ นั้น มีทั้งภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียน โดยมักพูดหรือเขียนให้มีเสียงสั้นลง หรือยาวขึ้น เช่น “มโน”หมายถึง นึกคิดไปเองฝ่ายเดียว “จุงเบย” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าจังเลย เพื่อแสดงความน่ารักอ่อนวัย “บ่องตง” มาจากคำว่า บอกตรงๆ “ฟิน” มาจากคำว่า ฟินาเล่ (Finale) ในภาษาอังกฤษหมายถึงจบแบบสมบูรณ์แบบ “ฝุด ฝุด” หมายถึง สุดๆ ไปเลย “เกรียน” เป็นคำพูดถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม “หงายเงิบ” เป็นคำแสดงอาการตกใจจนแทบหงายหลัง เป็นต้น

          และยังมีคำอีกมากมายที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่น และนับวันยิ่งขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากทุกภาคส่วนในสังคมยังคงนิ่งเฉยไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และยังคงมีการใช้บ่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดความเคยชิน อีกทั้งมีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนในที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งน่าหวั่นเกรงยิ่งนักว่าในอนาคตปัญหาวิกฤตภาษาไทยก็จะยิ่งยากเกินการเยียวยาแก้ไข

        “ภาษาวัยรุ่น”ถึงเวลาก็ล้าสมัยไปเอง

          โดยเรื่องนี้ คุณสุดใจ พรหมเกิด” ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน อธิบายว่า ภาษาที่มีการบัญญัติคำศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ในการสื่อสารเฉพาะในกลุ่ม หรือสังคมนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรและไม่ควรวิตกกังวลเกินไป เพราะเป็นเพียงวิวัฒนาการของภาษาที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ โดยจะนิยมพูดกันช่วงเวลาสั้นๆ ตามกระแสเท่านั้น เช่นคำว่า จ๊าบ, เจ๋ง, โดน เป็นต้น เมื่อเวลาเลยผ่านไปคำศัพท์ยอดฮิตเหล่านี้ก็จะล้าสมัยไปเอง

          /data/content/2014/07/25190/cms/e_eikqrstuy379.jpgคุณสุดใจ บอกอีกว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญและน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแก้ปัญหานี้ คือ การทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ในคุณค่าของภาษาไทย ด้วยการส่งเสริม “การอ่าน” เพราะการอ่านจะช่วยฝึกการออกเสียงตัวสะกดต่างๆ ของภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งยังช่วยสร้างความสุนทรีย์ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ต่างๆได้อีกด้วย นอกจากนี้วัยเด็กยังเป็นวัยที่ซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่าย เพราะสมองเปิดรับเต็มที่ ดังน้ันพ่อแม่ควรฝึกสอนให้เด็กรู้จักการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานด้านภาษาที่ดีได้อีกทางหนึ่ง

          “แบบเรียนหนังสือก็มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นกัน ดังน้ันเราต้องทำให้กระบวนการเรียนการสอนของไทยก้าวไปสู่ศตวรรตที่ 21 อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการทำให้เด็กเกิดความใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง ต้องไม่ใช่การบังคับหรือยัดเยียด แต่ต้องเป็นการอ่านหนังสืออย่างมีความสุข การทำให้การอ่านเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กในทุกช่วงวัย โดยอาจจะเริ่มจากสมุดภาพ แล้วค่อยๆพัฒนาเป็นการอ่านวรรณกรรมที่มีเนื้อหามากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยได้ด้วยตัวเอง” ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าว

        เผย“ไลน์-เฟซบุ๊ค”ทำภาษาไทยเพี้ยน

          ขณะที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤติและควรช่วยรณรงค์อย่างจริงจัง ส่วนผู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันมากที่สุด คือ ดารา นักร้อง ร้อยละ 36.0 รองลงมาร้อยละ 33.3 คือ สื่อมวลชนนักข่าว และร้อยละ 19.2 คือครู อาจารย์ ส่วนร้อยละ 38.8 ให้เหตุผลที่มักนิยมใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนไปในสังคมออนไลน์ ว่าใช้ตามๆ กันจะได้เกาะกระแส รองลงมาร้อยละ 32.4 ให้เหตุผลว่า สะกดง่าย สั้น และสื่อสารได้เร็ว และร้อยละ 26.9 ให้เหตุผลว่าเป็นคำที่ใช้แล้วรู้สึกขำและคลายเครียดได้

          การใช้ภาษาตามสมัยนิยมของวัยรุ่น เพียงเพราะดูเป็นคำที่น่ารักและยังช่วยให้พิมพ์ง่ายขึ้น โดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมา นั่นคือการทำลายภาษาไทยทางอ้อม กลายเป็นสิ่งที่จะนำพาความวิบัติมาสู่วงการภาษาไทย ดังนั้นเราควรตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้มีความถูกต้องงดงามคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 

 

          เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม