นศ.รุ่นใหม่ มุ่งเน้นการเป็นคนดีของสังคม

| |
อ่าน : 7,995

       เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  องค์กรนักศึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จัดกิจกรรมลอดซุ้มสัมพันธ์แห่ตราพระราชลัญจกรต้อนรับน้องใหม่

/data/content/2014/07/25182/cms/e_befikmnopqx9.jpg

      บรรยากาศโดยรวมมีรุ่นพี่และรุ่นน้องของสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๗,๐๐๐ คน จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ สร้างความประทับใจและความอบอุ่นแก่ผู้เข้าร่วม การกิจกรรมลอดซุ้มสัมพันธ์เป็นการจัดกิจกรรมปิดท้ายการรับน้องใหม่ของสถาบันการศึกษา

     โดยนักศึกษาน้องใหม่จะร่วมกิจกรรมลอดซุ้มที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อเป็นการรับขวัญน้อง/data/content/2014/07/25182/cms/e_cempqrstvw12.jpgใหม่เข้าสู่คณะและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว หลักจากที่มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ผ่านมากว่า ๑ เดือนเต็มซึ่งประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ การแนะนำสถานที่ของมหาวิทยาลัย การร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมรักน้องให้เล่า โดยทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ห่างไกลจากแอลกอฮอล์  

       นอกจากนี้ยังกิจกรรมที่สำคัญคือการแห่ตราพระราชลัญจกรถวายสัตปฎิญาณตนเป็นคนดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒ แล้ว ในการแห่ตราพระราชลัญจกรถือเป็นการสร้างเสริมความรักและศรัทธาต่อตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันสูงส่งที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งมีการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อให้คำมั่นในการเป็นนักศึกษาที่ดีหมั่นฝึกฝนหาความรู้ และ เป็นคนดีของสังคมโดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเข้าร่วมด้วย  ถือว่าเป็นการปิดฉากการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของทางมหาวิทยาลัย

 

 

     ที่มาโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม