ที่พักท่องเที่ยว ตรวจเครื่องทำน้ำอุ่นแบบก๊าซ

โดย
| |
อ่าน : 4,398

สธ.เตือนที่พักท่องเที่ยว ตรวจสภาพเครื่องทำน้ำอุ่นแบบก๊าซ มีรั่วอาจถึงตาย เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ควรตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการบำรุงรักษา

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนภัยที่เกิดจากเครื่องทำน้ำอุ่นในแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขาและยอดดอย ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊ส ที่ไม่ได้มาตรฐานว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 16 มกราคม 2556 พบผู้ป่วยหมดสติขณะอาบน้ำในห้องน้ำ ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบก๊าซในที่พัก ที่ จ.เชียงใหม่ 5 คน เสียชีวิต 2 คน ซึ่งตรวจระดับก๊าซในห้องน้ำ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่าง 9,000 - 32,000 ppm. และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ มากกว่า 1,000 ppm. เป็นระดับที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันที และคาดว่า น่าจะมีกรณีเหมือนกันในที่พักพื้นที่อื่นอีกหลายแห่ง

จึงขอให้เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบก๊าซ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการบำรุงรักษา ตรวจสอบการรั่วและปริมาณการสะสมของก๊าซในสถานที่พัก ห้องน้ำ หรือห้องพักควรมีพื้นที่กว้างเพียงพอ มีช่องหรือพัดลมระบายอากาศที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน ควรติดป้ายเตือนและบอกถึงวิธีใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกันผู้ที่เข้าพักอาศัยเองก็ควรสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับก๊าซ ระหว่างใช้ห้องน้ำ เช่น วิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำหรือให้การช่วยเหลือทันที คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ควรระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ห้องน้ำที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส เพราะหากได้รับก๊าซดังกล่าวจะทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ๆ และ การอาบน้ำโดยเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซหุงต้ม ถ้าไม่มีเครื่องระบายอากาศ ควรเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ 15 นาที เพื่อให้อากาศถ่ายเท ก่อนที่คนอื่นจะอาบน้ำต่อ หากมีคนอาบน้ำนานผิดปกติให้รีบช่วยเหลือ เพราะอาจหมดสติในห้องน้ำ

 

 

ที่มา :  เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม