มมส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%

| |
อ่าน : 9,357

/data/content/2014/07/25119/cms/e_egjknovw1258.jpg

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100% พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และทำลายบุหรี่ให้สิ้นซาก

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาและชุมชน ได้รู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ และรู้จักหลีกเลี่ยงลด ละ เลิกบุหรี่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนอง "พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535" เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรณรงค์งดสูบบุหรี่มากขึ้นในประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด “เขตการสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2557 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ขึ้นในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเดินรณรงค์ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจพิษภัยของบุหรี่ มอบป้ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ให้กับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันกล่าวปฏิญานตนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ และจะลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีและแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

/data/content/2014/07/25119/cms/e_hklopuv35789.jpg          โดยโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ หรือสถานที่ปลอดบุหรี่ถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เป็นการดูแลผู้ที่ยังสูบบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่มีมาตรฐาน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอีกทั้งดูแลผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยจัดให้มีหน่วยบริการในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่มือสอง และพิษภัยของบุหรี่ ให้กับนิสิต บุคลากร และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะ และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อไป

          ด้าน นายนพวัชร สิงห์ศักดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ยินดีกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด เช่น บุคคลที่ได้รับควันบุหรี่จากบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่นั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้

          จังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภัย อันตรายที่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เพื่อสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเกิดความตระหนัก รู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่เอง และต่อผู้ที่ได้รับควันบุหรี่จากบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ต่อไป

 

 

          ที่มา : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม