สพฉ.จัดอบรมนักสื่อสารกู้ชีพ

| |
อ่าน : 8,615

 /data/content/2014/07/25105/cms/e_ajruvwy15689.jpg

         สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร

          เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายนที่ผ่านมา สาธารณะของเครือข่ายกู้ชีพ เพื่อความปลอดภัยทางถนน (นักสื่อสารกู้ชีพ) ที่โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายกู้ชีพให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตสื่อในรูปแบบของการเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ ในประเด็นด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุที่ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากได้ด้วยตัวเอง และยังเป็นการเปิดพื้นที่ในการสื่อสารในเรื่องราวของอาสาสมัครกู้ชีพผ่านเครื่องมือการสื่อสารสู่สาธารณะได้

          นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า เนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ยุคนี้กลายเป็นยุคสังคมข่าวสาร โดยสื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานในหลากหลายองค์กร ซึ่งในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินก็เช่นกัน อาสาสมัครกู้ชีพก็ถือเป็นหนึ่งผู้ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ เป็นแหล่งข่าว เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์สำคัญ และเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้าไปถึงเหตุการณ์ ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ และปรับพฤติกรรมจากการเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล กลายเป็นผู้สังเคราะห์ประเด็น และนำเสนอต่อสังคมในวงกว้างด้วย เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการดูแลตัวเองและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยอาสาสมัครกู้ชีพจะต้องเป็นทั้งแหล่งข่าวและผู้สื่อข่าวในตัวเอง สร้างความเข้าในร่วมกันต่อประชาชน และสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อสื่อสารมวลชนในประเด็นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน

          อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมในการจัดอบรมครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารสังคมในการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรม และยกระดับขีดความสามารถในการสื่อสารสาธารณะด้านต่างๆ อาทิ การเขียนรายงานสารคดีเชิงข่าว การเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารสาธารณะ การเรียนรู้และจัดทำการสื่อสารสาธารณะออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างการตระหนักรู้และป้องกัน พร้อมกันนี้เครือข่ายกู้ชีพที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ยังสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ด้านการสื่อสารสาธารณะได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

          สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยคนที่ทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และมีบทบาทการทำงานหรือสนใจนำทักษะด้านการสื่อสารสาธารณะ จำนวน 30 คน จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ถนนสุขุมวิท (สายตะวันออก) เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เริ่มต้นที่ อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี ถึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง 125 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง นอกจากนี้จะมีการจัดอบรมอีก 4 รุ่น ในพื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงเพื่อขยายเครือข่ายนักสื่อสารกู้ชีพต่อไป

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม