ชูชุมชนจัดการขยะ

| |
อ่าน : 6,912

         ชู จ.น่าน เป็นชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ

/data/content/2014/07/25102/cms/e_bchqsvwx1358.jpg

          นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ดูงานชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ ที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ว่า สสส.ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ตั้งแต่ปี 2553-2556 ทั้งสิ้น 1,487 โครงการ แบ่งเป็นภาคเหนือ 541 โครงการ ภาคกลาง 128 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 364 โครงการ และภาคใต้ 454 โครงการ เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จนเกิดกฎกติกาและมาตรการต่างๆ ในชุมชน อาทิ ระเบียบการจำหน่ายสุรา มาตรการงานบุญและประเพณีปลอดเหล้า ลดใช้สารเคมี คัดแยกขยะ ปัจจุบันมีต้นแบบบริหารจัดการชุมชนเป็น "ศูนย์เรียนรู้" ด้านต่างๆ มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และตั้งกลุ่มออมทรัพย์/data/content/2014/07/25102/cms/e_abdjklpqxy35.jpgเพื่อการผลิต ส่งผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

         นายสันติ ไชยวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านนาผา ต.อ่ายนาไลย กล่าวว่า ขยะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม จึงดำเนินโครงการ "บ้านนาผาน่าอยู่การจัดการปัญหาขยะชุมชน" จึงมีการบริหารจัดการกองทุนขยะรีไซเคิล 33 คนดูแล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการขยะเพื่อทำปุ๋ยหมัก และคัดแยกเพื่อจำหน่าย โดยประสานภาคเอกชนรับซื้อทุกวันเสาร์แรกของเดือน ควบคู่กับการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนลดปริมาณขยะ ทำให้ขยะในหมู่บ้านลดลง ชาวบ้านมีรายได้ เกิดธนาคารขยะรีไซเคิล การดำเนินงานมีความยั่งยืน

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม