เปิดศูนย์ `โรคปอดจากอาชีพ` หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

| |
อ่าน : 17,207

  /data/content/2014/07/25086/cms/e_bcfgiqsz2347.jpg

        กรมการแพทย์เปิดศูนย์ 'โรคปอดจากอาชีพ' หลังพบมีผู้ป่วยหอบหืดจากอาชีพ 395 ราย ระบุ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ เกิดมาก รักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ พร้อมเผยศูนย์ช่วยให้ตรวจโรคปอดได้แม่นยำขึ้น

          นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเปิดศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอกว่า สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545-2552 ในกลุ่มโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ พบผู้ป่วยจำนวน 795 ราย จำแนกเป็น หืดหอบจากอาชีพ 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.8 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3 เหตุจากก๊าซควันไอระเหย 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 เหตุจากฝุ่นหิน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 สงสัยเหตุจากใยหิน 2 ราย ฝุ่นฝ้าย 4 ราย และอื่นๆ 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1 ทั้งนี้ เห็นได้ว่า โรคจากการประกอบอาชีพ เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ เพราะมีอุบัติการณ์สูง และอาจรักษาไม่หาย เมื่อโรคมีความรุนแรงมาก แต่โรคเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันได้

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรคจากการประกอบอาชีพยังเป็นปัญหาและมีการรายงานผู้ป่วยน้อยกว่าความเป็นจริง รวมทั้งยังไม่มีสถาบันหรือหน่วยบริการทางสุขภาพที่จะเป็นแกนหลักในการรองรับการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพอย่างครบวงจรในระดับประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ ภายใต้ความดูแลของสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคระบบหายใจของประเทศ เพื่อการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน วินิจฉัยรักษา และฟื้นฟู รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ ตลอดจนเป็นสถาบันในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

          นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า ศูนย์ดังกล่าวพัฒนาการค้นหาสาเหตุของโรคปอดจากการประกอบอาชีพให้มีความรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น จากเดิมใช้ระบบการซักประวัติและการเป่าลมหายใจออก ปัจจุบันมีภาพประกอบการแปรผลผ่านระบบโอเอซีส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้กับโรคปอดจากการประกอบอาชีพในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ สถาบันโรคทรวงอกใช้วิธีการค้นหาโดยการตรวจหาสารต่างๆ ที่สงสัยในผู้ป่วยแต่ละราย โดยวิธี Specific inhalation Challenge Test (SIC) และมีการพัฒนาครบวงจรโรคอื่นโดยทำระบบเครือข่าย Network เพื่อรับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ได้รับความสนใจจากแพทย์อาชีวอนามัยเป็นจำนวนมาก เช่น โรคปอดฝุ่นทรายหรือซิลิโคสิส และโรคปอดจากใยหินหรือโรคเอสเบสตอส สถาบันโรคทรวงอก มีรังสีแพทย์และอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ ที่เป็น Certified B-reader ในการอ่านฟิล์ม เพื่อการวินิจฉัยโรคตามมาตรฐาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม