ขับเคลื่อนงานปฐมวัย ปักธงศูนย์กลางองค์ความรู้

| |
อ่าน : 7,175

       คณะพยาบาลมช.ขับเคลื่อนงานปฐมวัย ปักธงศูนย์กลางองค์ความรู้-ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเด็ก

/data/content/2014/07/25067/cms/e_bfhlqrstuz57.jpg

      ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวในการประชุมโครงการทีมสหวิชาชีพเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ จากการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า

      การขับเคลื่อนงานด้านปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยซึ่งมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การที่คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้าไปทำโครงการ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา ซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดู การจัดการศึกษาและการบริการแก่เด็กปฐมวัยที่ไม่เหมาะสม

      การหล่อหลอมสิ่งที่ดีตั้งแต่ต้นในวัยเด็กเล็กคือแรกเกิดจนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ถือว่ามีความสำคัญอย่าง/data/content/2014/07/25067/cms/e_adegloqst489.jpgยิ่งในการทำให้เด็กเป็นประชากรที่ดีต่อไปในอนาคต ถ้าครูพี่เลี้ยงใน ศพด.มีความเข้าใจถึงพัฒนาของเด็กที่เหมาะสมตามวัย จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน ทั้งตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

      ศ.ดร.วิภาดากล่าวว่า การดูแลที่ทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น การลงพื้นที่ไปให้ความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่ฐานรากของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดการการดูแลเด็กในทุกๆ ด้านที่จะส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตเป็นเด็กที่ดี เก่ง มีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดี เป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปฐมวัยอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 5 ระบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยและ ศพด.ให้เข้มแข็ง จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งขยายผลให้ ศพด. อื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้และกลับไปพัฒนาตนเอง

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวอีกว่า ทิศทางในอนาคตคณะพยาบาลศาสตร์ มช. จะพัฒนาบทบาทหนึ่งของคณะเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับเชี่ยวชาญในเรื่องปฐมวัย เพราะมีนักวิชาการ นักวิจัย ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้จำนวนมาก โดยจะให้บริการทั้งเรื่องการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การอบรมให้กับทุกคน รวมถึงหากมีความพร้อมจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กภายในคณะให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับหน่วยงานต่างๆ ด้วย

 

 

     ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสด

     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม