แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

โดย
| |
อ่าน : 6,444

แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

 

             มาแล้วค้า มาแล้ว วันนี้ สสส. มีแผนงานหน้าตาดี น่าสนใจมาให้ทุกคนรู้จัก เอาใจพี่น้องแรงงานไทย คนทำงานอย่างเราๆ โดยเฉพาะ ด้วยปณิธานอันแรงกล้า องค์กรภาคเอกชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน หรือ happy workplace องค์กรแห่งความสุข เกิดขึ้น ภายใต้การนำทัพของ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

 

             แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี กรกฎาคม 2550 ในวันนี้รวมอายุ ครบ 3 ขวบกว่าปี แล้ว โดยมีการดำเนินงานร่วมกับภาคี-เครือข่ายที่เป็นภาครัฐและเอกชน ในการสร้าง happy workplace ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อก่อให้เกิดนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ

 

             แต่อย่าเพิ่งใจร้อนค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับทีมงานคุณภาพ ของแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ว่าคนทำงานในทีมนี้หน้าตาเป็นอย่างไร

 

 

 

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

คติการทำงาน อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม

เคล็ดลับการทำงาน บริหารแบบไม่ต้องบริหาร

 

 

 

นางสาวฉันทลักษณ์ อาจหาญ หรือ พี่จ๋า 

ผู้ประสานงานนโยบาย/เครือข่ายพื้นที่ 6 จังหวัด

กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คติการทำงาน ตั้งสติทุกครั้งในการทำงาน

เคล็ดลับการทำงาน positive thinking คิดดี ทำดี พูดดี

 

 

 

นางสาวกรพินธุ์ คชรัตน์ หรือ พี่โย

ผู้ประสานงานการจัดการความรู้/สื่อและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

คติการทำงาน ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ ความผิดพลาดคือการทำงาน

เคล็ดลับการทำงาน ไม่มีใครรู้และเก่งมาตั้งแต่เกิด ต้องฝึกฝนและขวนขวายในการหาความรู้เพื่อให้งานนั้นสำเร็จ

 

 

 

นางสาวพรธิดา แย้มพยนต์ หรือ พี่โบ

ผู้ประสานงานเครือข่ายส่วนกลางและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คติการทำงาน ความพยายามและความอดทนคือหนทางแห่งความสำเร็จ

เคล็ดลับการทำงาน ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึง

 

 

 

นางสาวศิริพร คำสะอาด หรือ เปิ้ล

ฝ่ายวิชาการและข้อมูลเครือข่าย

คติการทำงาน หัวเราะวันละนิดจิตรแจ่มใส

เคล็ดลับการทำงาน เวลาทำงานก็ทำให้เต็มที่

 

 

 

นายรัตติพล บุญทับ หรือ จิ๊บ

ฝ่ายไอที/ เว็บไซต์และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

คติการทำงาน มีความสุขและสนุกกับการทำงาน

เคล็ดลับการทำงาน มีความสุขและสนุกกับการทำงาน

 

 

 

นางสาวทัศนี คนการ หรือ ตูน 

เลขานุการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

คติการทำงาน คนเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เคล็ดลับการทำงาน เมื่อทุกวันเราต้องมาทำงาน เราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้เกิดความสำเร็จ

 

             ทำความรู้จักทีมงานเรียบร้อยแล้ว มาดูกันดีกว่าว่าแผนงานนี้มีแนวคิดและการทำงานอย่างไร การันตีได้เลยว่า ตัวจริง ทำงานจริง!!!

 

             ถ้าไม่เชื่อมาดูกันที่ วิสัยทัศน์ของ happy workplace ซึ่งอาสาทำหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับองค์กร เกิดองค์กรสุขภาวะ ( healthy organization) อย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (high performance organization) นำไปสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

 

             น่าสนใจไม่แพ้กัน สำหรับพันธะกิจของ happy workplace ประกอบด้วย ข้อแรก องค์กรภาคเอกชน มีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน มีนโยบาย และการปฏิบัติในการสร้างองค์กรสุขภาวะ (healthy organization) อย่างแท้จริง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพในการผลิต มีผลตอบแทนในการดำเนินงานที่ดีและเหมาะสม เป็นที่พึงพอใจของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น สามารถวัดได้ในระบบการจัดการองค์กรแบบ balance scorecard (bsc) ในการสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (high performance organization)

 

             ข้อสอง สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( human resource management: hrm) ขององค์กรที่เหมาะสมและยั่งยืนในการสร้างองค์กรสุขภาวะ (healthy organization) ผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

             ข้อสาม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility: csr) ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรในการสร้างองค์กรสุขภาวะ (healthy organization)   ให้เกิดได้จริงโดยผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

             และข้อสุดท้าย รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

 

             แล้วองค์กรแห่งความสุขก็เกิดขึ้น เมื่อคนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร เมื่อองค์กรมีชีวิต เมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม และมีงานที่ทำรออยู่ในอนาคต เครื่องมือแห่งการสร้างความสุขขององค์กร happy 8 จึงเกิดขึ้นมา เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นที่

 

             happy body สุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข

 

             happy heart น้ำใจงาม มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

 

             happy relax ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการทำงานและใช้ชีวิต

 

             happy brain หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน

 

              happy soul ทางสงบ คุณธรรม (หิริ โอตัปปะ) ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์นำความสุขสู่องค์กรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

 

              happy money ปลอดหนี้ ใช้เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดีมีชีวิตที่เหมาะสม

 

              happy family ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน

 

             happy society สังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนทำงานและพักอาศัย เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

 

             อ้ะ!  ถ้ายังสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีก สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน 979 ชั้น 23 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2298 0673 โทรสาร 0 2298 0670

 

             ถ้าคุณๆ อยากรู้ข้อมูล บทความ ข่าวสาร หรือรับชมสื่อวีดีโอ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ happy workplace เข้าไปการดูที่ www.happy8workplace.com

 

             อย่าลืมนะคะ ถ้าคนมีคุณภาพ องค์กร และชุมชนก็จะมีความสุข ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความสุข กับ happy workplace

 

             แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า กับการแนะนำแผนงานเจ๋ง แจ่ม แจ๋ว ของสสส. ค้า

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : อัญณิกา กฤษสมัย team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update: 27-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม