เปิดแล้ว! แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

โดย
| |
อ่าน : 3,013

สนับสนุนวาระการอ่านแห่งชาติ

                                    

              แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส. ) เปิดการสนับสนุนทุนประจำ ปี 2553 ครั้งที่ 1 พุ่งเป้าหมายไปที่ โครงการสร้างเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย

               (0–6 ปี) ทั้งพ่อแม่และผู้แวดล้อมเด็ก เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็ก เพราะช่วงอายุ 0–6 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองของมนุษย์ (80 %) และสร้างรากฐานบ่มเพาะการเรียนรู้ของเด็ก องค์กร และ หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย หรือขอรับการสนับสนุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่

              แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-4616 และ 02-424-4617 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

 

 

update 05-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม