เร่งเสริม 4 ทักษะแรงงานไทย สู่อาเซียน

| |
อ่าน : 10,151

           “กระทรวงแรงงาน” เร่งเสริม 4 ทักษะแรงงานไทย พร้อมร่วม “สมาพันธ์โลจิสติกส์-สสส.” มอบ App แปลภาษาอาเซียน เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ เดินหน้าถอดองค์ความรู้ 30 องค์กรต้นแบบ ขยายองค์กรสุขภาวะให้พร้อมแข่งใน AEC

 /data/content/2014/07/25010/cms/e_adhjmw236789.jpg

          เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ กระทรวงแรงงาน นายจีระศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในการเปิดงาน “Wake up Worker ปลุกพลังในตัวคุณสู่อาเซียน” ว่า การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ ซึ่งไม่อาจเดินหน้าได้ หากคนงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศร่วม 40 ล้านคน ยังไม่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องทบทวน ตรวจสอบ เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในเชิงศักยภาพของคนทำงานให้มีทักษะหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน 2.เทคโนโลยี 3.ฝีมือในสาขาอาชีพ และ 4.การทำงานข้ามวัฒนธรรมความหลากหลาย เพื่อรับมือความแตกต่างได้อย่างดี ผ่านภารกิจสำคัญหลายด้าน อาทิ การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน จัดตั้งศูนย์อบรมเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น

 /data/content/2014/07/25010/cms/e_ajmorstuwz12.jpg

          นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย พัฒนา Application Happy Talk แอพพลิเคชั่นแปลภาษาอาเซียนบนมือถือ ซึ่งขณะนี้เป็น Version2 รวบรวม 103 คำศัพท์ แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้งานตามความต้องการ และสามารถจับคู่คำศัพท์ได้หลายภาษา (Multi Language) ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก” ดำเนินการ 3 ปี (2554 – 2557) เพื่อเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความสุขแบบยั่งยืน มีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทำให้องค์กรเข้มแข็ง รองรับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

           "ขณะนี้มี 30 องค์กรต้นแบบ ที่ได้ถอดกรณีศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ กิจกรรม Road show เวปไซต์ คู่มือทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ คู่มือแปลภาษาอาเซียน"

 

 

           ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม