ชมรมกลุ่มเพื่อน2000

โดย
| |
อ่าน : 7,034

มิตรแท้ผู้พิการ

           

           

             ในสังคมที่มีความหลากหลาย การช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกัน เช่นเดียวกับการรวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่ง ในชื่อ “ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000” หนึ่งในภาคีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน ในการสร้างความเสมอภาคให้แก่คนพิการ วันนี้เราจะไปรู้จักพวกเขากัน

 

 ชมรมกลุ่มเพื่อน2000 แรกเริ่มนั้นใช้ชื่อเพียง “กลุ่มเพื่อน” ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อนๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ทั้งที่พิการและไม่พิการ มาร่วมกันทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพผ่านทางสื่อจุลสาร และนำกลุ่มคนพิการออกมาทำกิจกรรมร่วมกับคนในสังคม เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ หลังจากดำเนินงานติดต่อกัน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ก็ได้หยุดพักการทำงานไป และได้กลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้ชื่อ ชมรมกลุ่มเพื่อน2000 ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เคยเป็นแกนทำงานดั้งเดิม และเยาวชนคนพิการรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรม ปัจจุบันมีทีมงานทั้งหมด 12 คน และมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 1000 คน

 

น.ส.มานิดา โศภิษฐพงศ์ ประธานชมรมฯ เล่าว่า แนวทางการทำงานของชมรมกลุ่มเพื่อน2000 มุ่งเน้นไปในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ การถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการและบุคคลทั่วไป ผ่านทางจุลสารเพื่อเพื่อน และเว็บไซต์ www.forfriend2000.com การสร้างความตระหนักรู้ การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ และการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนพิการและไม่พิการตามแนวคิด “ความเสมอภาคของคนพิการ” ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การอบรมเรื่อง ความเสมอภาคของคนพิการ ซึ่งช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง และแนะนำวิธีปฏิบัติต่อคนพิการให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจ การนำกลุ่มออกทัศนศึกษาเชิงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกยังสถานที่ หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างช่วงเวลาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการและไม่พิการที่เป็นอาสาสมัคร เป็นต้น

 

“นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โดยการจัดทีมงานเป็นชุดเล็กๆ ออกเยี่ยมบ้านเพื่อนคนพิการ เพื่อพูดคุย สร้างเสริมกำลังใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ขาดกำลังใจหรือขาดข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ โดยอาสาสมัครที่เป็นนักกายภาพบำบัดอีกด้วย” น.ส.มานิดากล่าว

 

โดยในปีนี้ทางชมรมกลุ่มเพื่อน2000ได้จัดทำ “โครงการสำนักงานเขตเพื่อนคนพิการ” ขึ้น โดยได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และความร่วมมือจากสำนักงานเขตพระนครให้เป็นเขตต้นแบบในการพัฒนางานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการแก่คนพิการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ และส่งผลต่อไปยังคนพิการให้เกิดความมั่นใจที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับจุลสารเพื่อเพื่อนและข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการได้ที่ ชมรมกลุ่มเพื่อน2000 เลขที่ 465 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 โทรศัพท์/โทรสาร: 02-935-5711 และอีเมล for_friend_2000@yahoo.com และเว็บไซต์ www.forfriend2000.com เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมชมรมฯได้สะดวกยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

ที่มา: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th

 

 

update: 20-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม