“พลังดนตรี สร้างโอกาส” เพื่อคนพิการ

| |
อ่าน : 15,354

/data/content/2014/07/24992/cms/e_abfhiltuvz34.jpg

          “เสียงดนตรี มีพลังต่อจิตใจ” ดังนั้น เมื่อได้ยินเสียงดนตรีคราใด จะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระตุ้นให้สดชื่น สบายใจ แต่นอกจากดนตรีจะมีผลต่อจิตใจแล้ว ดนตรียังถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ผู้คนมากมาย รวมถึง “ผู้พิการ” ด้วย

         ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) จึงเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านดนตรีเพื่อที่จะก้าวสู่ระดับมืออาชีพ รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อคนพิการ ผ่านงานดนตรี

        “ความบกพร่องทางกาย หรือจิตใจไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ขอเพียงได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องและเหมาะสม” มานิดา โศภิษฐพงศ์ ผู้จัดการเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) กล่าว

          มานิดา อธิบายว่า คนพิการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับ ซึ่งมีทักษะและความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับมืออาชีพ และสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเสมอภาคในการพัฒนาและขับเคลื่อนด้านศิลป วัฒนธรรมกระแสหลักในสังคมได้

   /data/content/2014/07/24992/cms/e_jkmqrstuy358.jpg

  ภาพประกอบจาก เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

          ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เครือข่ายฯ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้เพื่อพัฒนายกระดับทักษะความสามารถด้านดนตรีให้แก่ผู้ร่วมโครงการทั้งผู้พิการ และผู้ไม่พิการ ด้วยการเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำออกแสดงซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ และลดภาวะความยากจนของคนพิการ  อีกทั้งการจัดกิจกรรมให้ทั้งคนที่พิการและไม่พิการได้อยู่ร่วมกัน ถือเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากการได้พัฒนาทักษะด้านดนตรีแล้ว นั่นคือความช่วยเหลือเกื้อกูล ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างคนที่มีสภาพร่างกายต่างกัน แต่มีหัวใจรักดนตรีเหมือนกัน

         นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านดนตรีและศิลปะอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานเทศกาลดนตรีสีสันโลก พ.ศ. 2549 (World Colors Music Festival 2006) การจัดงานเทศกาลศิลปะดนตรีเปลี่ยนชีวิต พ.ศ. 2551 (Change Your Life by Music & Arts Festival 2008) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วยศิลปะดนตรีโดยคนพิการ ในชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551

         รวมทั้งยังเข้าร่วมงานแสดงด้านศิลปะและดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย เช่น งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม พ.ศ. 2552 งานมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (วาตาโบชิ) ที่จัดในประเทศต่างๆ ในเอเชียและแปซิฟิก งาน Word Disabled's Cultures Festival 2009 ที่ประเทศเกาหลีใต้ (ตุลาคม 2552) งาน SPOTLIGHT Network Meeting ที่ประเทศกัมพูชา (ธันวาคม 2552) เป็นต้น

          “ความสำเร็จของกลุ่มคนพิการเล็กๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าแม้ร่างกายภายนอกจะพิการ แต่จิตใจของคนพิการเหล่านี้นอกจากจะไม่พิการแล้ว ยังเต็มไปด้วยศักยภาพและความสามารถที่เต็มเปี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องให้การสนับสนุน ให้โอกาส กำลังใจ และการยอมรับ เพื่อให้พวกเขาภาคภูมิใจและรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” มานิดา กล่าวทิ้งท้าย

          ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมอบรมต่าง ๆ และติดต่องานแสดงดนตรีนอกสถานที่ของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการได้ที่ 0-2539-9958, 0-2539-9706, 0-2539-2916 ต่อ 25 หรือ www.facebook.com/nmad.thailand หรือ www.nmad2006.org  

 

 

           เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 


แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม