สุรินทร์ พัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 6,094

          /data/content/2014/07/24917/cms/e_aefijklntz12.jpg

          เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเกษมการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสุรินทร์”

          นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและความรุนแรงทางถนน ให้เกิดเป็นพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ที่จะทำหน้าที่สำคัญในการประสานกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นในการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพที่สำคัญในการทำงานของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม

          สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างทีมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับอำเภอ เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาลบาลอำเภอ ตำรวจภูธรระดับอำเภอ โรงเรียนประจำอำเภอ และผู้นำชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย อำเภอละ 5 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นกว่า 100 คน

 

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โดย สุวิทย์ เอี่ยมสอาด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม