ปลุกพลังครู สร้างสรรค์หนังสือต้นฉบับเพื่อเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 13,338

         แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านตูมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ นิทาน ศิลปะ และสื่อสร้างสรรค์”ให้แก่บุคลากรครูปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพในการประกวดคัดสรรหนังสือต้นแบบ โดยมี คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช และคุณชีวัน วิสาสะ เป็นวิทยากร

/data/content/2014/07/24915/cms/e_fklmqrz12458.jpg

         การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ นิทาน ศิลปะ และสื่อสร้างสรรค์”จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูช่วงชั้นอนุบาลในโรงเรียนจากทุกอำเภอของจังหวัดขอนแก่นรวม 100 คน

        คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช และคุณชีวัน วิสาสะ ได้แนะนำเทคนิคการสร้างหนังสือให้น่าสนใจสำหรับเด็ก เหมาะสมกับวัยพร้อมยกตัวอย่างสื่อโดยนำเสนอความคิดและประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างสรรค์หนังสือต้องให้เวลาในการออกแบบให้มาก อย่าพอใจกับการทำหนังสือในครั้งแรก ให้เวลากับการคิดเพิ่มอีกขั้น การเล่าเรื่องต้องมีเส้น/data/content/2014/07/24915/cms/e_cefijrwy3468.jpgเรื่องเพื่อไม่ให้เรื่องกระจัดกระจายควรสร้างให้เด็กคิดแย้งเพื่อทำให้เด็กมีทักษะในการตั้งข้อสังเกต และพูดแสดงความคิดเห็น การสอนแบบแกล้งเด็กจะช่วยให้เด็กมีภูมิต้านทานทางความคิด เด็กๆจะชอบหนังสือที่ทำให้เขาได้จินตนาการในการสร้างเรื่องราวถึงแม้ในความเป็นจริงเขาอาจจะทำไม่ได้ เช่น “หนังสือต่อทางรถไฟ” ที่สอนให้เด็กได้คิดถึงวิธีที่จะต่อทางรถไฟ เพื่อพารถไฟไปถึงที่หมายให้ได้ การเลือกใช้คำใช้ภาษา ควรเป็นประโยคสั้นๆ เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงประโยคยาว เน้นย้ำตรงประธานบ่อยๆ

        สำหรับการสร้างสรรค์ภาพ ใครไม่เก่งวาดรูป อาจนำสิ่งของที่อยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์ เช่น ภาพในนิตยสารเก่าๆนำมาตัดปะ การถ่ายภาพสิ่งของต่างๆ หรือใช้วิธีขดเชือก ตัดปะกระดาษเป็นรูป เป็นต้น การจัดวางรูปเล่มอาจ/data/content/2014/07/24915/cms/e_abefijklmwx7.jpgเพิ่มลูกเล่นลงไป มีการพับไปมา เพื่อดึงดูดให้เด็กมีส่วนร่วมกับหนังสือ นอกจากนี้วิทยากรได้แนะนำคุณครูให้ทำความเข้าใจ วิเคราะห์หนังสือที่จะสอนให้ลึกซึ้ง อย่ามองแค่ผ่านๆควรมองให้ละเอียดมากขึ้น เพราะเด็ก จะช่างเกตมากกว่าผู้ใหญ่ “มองให้เห็น เพื่อเราจะได้มองไม่เห็นในส่วนที่เราพลาดไป” ครูชีวันกล่าว

       บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครูผู้เข้าอบรมได้ทดลองสร้างสรรค์ร่างต้นฉบับและรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร เพื่อจัดทำต้นฉบับร่วมส่งประกวดหนังสือต้นแบบ เพื่อเด็กปฐมวัยของจังหวัดขอนแก่น ต่อไป

 

 

       ที่มา: แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม