เลี้ยงลูกอย่างไร สร้างวินัยเชิงบวก

| |
อ่าน : 6,631

         “โรงเรียนพ่อแม่” เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ เข้าร่วมอบรมและเรียนรู้ ในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร สร้างวินัยเชิงบวก”

/data/content/2014/07/24913/cms/e_ghijmostx137.jpg

          การอบรมนี้จะถูกถ่ายทอดหลักการ แนวคิด และวิธีการที่จะช่วยให้เราเข้าใจ และเข้าถึงตัวเราเอง เพื่อการเชื่อมโยงสู่โลกของเด็กๆ  นอกจากนี้จะได้เรียนรู้ความงดงามทั้งในมิติทางจิตวิญญาณและในการปฎิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ในการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งการเป็นพ่อแม่ผู้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อปลูกฝังลูกให้มีความรับผิดชอบและวินัยในตน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตของพวกเขา ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุข และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ต่อไป

         การอบรมนี้ถูกถ่ายทอดจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ท่านแรกคือ คุณศุภลักษณ์ ทัดศรี  ครูด้านจิตวิญญาณ พัฒนาจิตใจ และยกระดับจิตวิญญาณ แห่งบ้านพินทุ ศูนย์การเรียนรู้ บราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก และอาจารย์รณสิงห์  รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

        กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12-13 รกฏาคม 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ 25 รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณพิณ 086-8888120 / power.freedom@yahoo.com

       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/events/521865041273348/

 

 

        ที่มา : โรงเรียนพ่อแม่

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม