กีฬาสร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชน

| |
อ่าน : 15,833

        สสส. ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ สำนักงานเขตสาทร จัดกิจกรรม “กีฬา สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชน” คืนความสุขให้ 20 ชุมชนเขตสาทร และชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหวังสร้างร้อยยิ้ม ความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ให้กับชุมชน

/data/content/2014/07/24905/cms/e_eijmnqrsuy68.jpg

          เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ สำนักงานเขตสาทร ชุมชนบ้านมันคงสวนพลู ชุมชนบ้านเอื้ออาทร และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม กีฬา สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชน โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พันโท พันลภ ผึ้งหลวง ผบ.กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ และ น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร รวมถึงพี่น้องชาวชุมชนเขตสาทร 20 ชุมชน ร่วมงาน

          ดร.สุปรีดา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกีฬา สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนรอบอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ /data/content/2014/07/24905/cms/e_bghijrsy3689.jpgชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาให้เข้ามา เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกัน พร้อมเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้สุขภาวะให้เป็นที่รู้จักใน 26 ชุมชนเขตสาทร

          ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สสส.โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จัดกิจกรรมร่วมกับ 3 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง อาทิ สวนสุขศิลป์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์:เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบจิตอาสา ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ปลูกผักปลอดสารพิษให้กับสสส.ในการบริโภค ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ชักเขย่อ วิ่งซุปเปอร์แมน เกมฮูลาฮูป เกมส์วิบาก และลูกโป่งสวรรค์ มั่นใจว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นวันนี้ จะสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความสุข ความสามัคคี ทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

  /data/content/2014/07/24905/cms/e_achijkloyz18.jpg     ด้าน นายพงศกร ดอนคำ ผู้แทนชุมชน และประธานชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กล่าวว่า กิจกรรมกีฬาฯ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีหน่วยงานราชการ สำนักงานเขต ทหาร ตำรวจเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ยิ่งทำให้เกิดความปรองดองในสังคมส่วนรวม

/data/content/2014/07/24905/cms/e_fhjmprtwz134.jpg

     

“ที่ผ่านมาคนในชุมชนตกอยู่ในความเครียด เพราะมีความเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมือง ที่มีการประท้วง แบ่งแยกกัน โดยไม่ได้มองไปที่เด็กๆ เยาวชน จะอยู่ในประเทศนี้อย่างไร การจัดกิจกรรมกีฬาฯ จึงน่าจะมีส่วนช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้ชาวบ้านได้แสดงออก และรู้ว่า คนในชุมชนยังมีความรัก พูดคุย สนทนา ในเชิงสร้างสรรค์และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้โดยไม่มีการพูดเสียดสี ว่าร้ายต่อกัน ดังนั้น ต้องขอขอบคุณ สสส.และทุกหน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริม ให้พี่น้อง 3 ชุมชน และชุมชนเขตสาทร เกิดความรักความสามัคคี รวมถึงการที่ สสส.เป็นพี่เลี้ยงที่ดีในการร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆมีการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาวะเพื่อดูแลตนเองและชุมชน”นายพงศกร กล่าว

     /data/content/2014/07/24905/cms/e_achilprsuxy6.jpg    

          ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างนางมณีรัตน์ เก่งวินิจ อายุ 53 ปี ชาวบ้านจากชุมชนจันทร์ร่ำรวย บอกเล่าความรู้สึกว่า ดีใจที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะจะได้เป็นการสร้างมิตรภาพกับคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน กิจกรรมนี้ทำให้ได้พูดคุยและรู้จักกันมากขึ้น ส่วนตัวอยากให้จัดบ่อยๆ ถ้าจัดเมื่อไหร่ก็จะมาร่วมกิจกรรมอีกแน่นอน

         /data/content/2014/07/24905/cms/e_fklnswy12346.jpg 

          ส่วนนางโชติกา เสียงสุข ชาวบ้านจากชุมชนบ้านเอื้ออาทรพัฒนา บอกว่า วันนี้พาคนครอบครัวมาเที่ยว ท้ังคุณแม่คำนาง ม้าวมงคล อายุ 53 ปีและด.ญ.ชุติกาญนจ์ ม้าวมงคล อายุ 2 ขวบ 4 เดือน โดยต้ังใจมาร่วมกิจกรรม เพื่อพักผ่อนในวันหยุด ส่วนตัวรู้สึกดี เพราะได้รู้จักชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน อีกท้ังปกติไม่ค่อยมีพื้นที่ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ทุกคนจึงมีความสุข ด้านคุณแม่คำนาง บอกเสริมว่า ได้ลองใช้บริการตัดผมฟรีแล้ว รู้สึกตัดดีและยังเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพคนในชุมชนอีกด้วย          

          /data/content/2014/07/24905/cms/e_befikptu2389.jpg

          เช่นเดียวกับนางสุภาพร แคล้วกลาง อายุ 40 ปี จากชุมชนบ้านเอื้ออาทร บอกว่า วันนี้มากัน 3 คนพ่อแม่ลูก รู้สึกสนุกกับกิจกรรมท้ังกีฬาและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ส่วนตัวชอบการแสดงของเด็กๆในชุมชน กิจกรรมแบบนี้อยากให้จัดขึ้นอีก เพราะมีประโยชน์ช่วยสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

      ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม