ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด

| |
อ่าน : 6,403

          เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 29 จัดเสวนา “ผลการประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย:นัยยะต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด”

/data/content/2014/07/24898/cms/e_ahlmnotvz159.jpg

         โดย 4 นักวิชาการ สสค. คือ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ดร.ประพาฬรัตน์ คชเสนา น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ และนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน นำเสนอข้อมูลสำคัญสู่ทิศทางความเป็นไปได้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดใน 3 ประเด็น

 1.สถานการณ์ ปัญหา และโอกาส

 2.มาตรการที่จังหวัดจะรุกขึ้นมาจัดการศึกษา

 3.ยุทธศาสตร์การทำงานระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายการศึกษาเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สร้างกลไกความร่วมมือในพื้นที่ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการอภิวัฒน์การเรียนรู้ของคนทั้งมวล

 

 

        ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

        

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม