ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด

| |
อ่าน : 6,009

          เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 29 จัดเสวนา “ผลการประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย:นัยยะต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด”

/data/content/2014/07/24898/cms/e_ahlmnotvz159.jpg

         โดย 4 นักวิชาการ สสค. คือ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ดร.ประพาฬรัตน์ คชเสนา น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ และนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน นำเสนอข้อมูลสำคัญสู่ทิศทางความเป็นไปได้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดใน 3 ประเด็น

 1.สถานการณ์ ปัญหา และโอกาส

 2.มาตรการที่จังหวัดจะรุกขึ้นมาจัดการศึกษา

 3.ยุทธศาสตร์การทำงานระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายการศึกษาเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สร้างกลไกความร่วมมือในพื้นที่ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการอภิวัฒน์การเรียนรู้ของคนทั้งมวล

 

 

        ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

        

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม