ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด

| |
อ่าน : 5,780

          เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 29 จัดเสวนา “ผลการประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย:นัยยะต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด”

/data/content/2014/07/24898/cms/e_ahlmnotvz159.jpg

         โดย 4 นักวิชาการ สสค. คือ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ดร.ประพาฬรัตน์ คชเสนา น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ และนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน นำเสนอข้อมูลสำคัญสู่ทิศทางความเป็นไปได้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัดใน 3 ประเด็น

 1.สถานการณ์ ปัญหา และโอกาส

 2.มาตรการที่จังหวัดจะรุกขึ้นมาจัดการศึกษา

 3.ยุทธศาสตร์การทำงานระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายการศึกษาเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สร้างกลไกความร่วมมือในพื้นที่ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการอภิวัฒน์การเรียนรู้ของคนทั้งมวล

 

 

        ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

        

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม