โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต

| |
อ่าน : 10,177

บางข่าวร้ายจากอาการป่วยทางกาย หมอและพยาบาลยากที่จะบอกไปยังผู้ป่วยให้รับรู้...

บางข่าวร้ายจากอาการป่วย ครอบครัว คนรอบข้าง ยากที่จะสื่อสารกับผู้ป่วย...

บางข่าวร้ายจากอาการป่วย...ทำร้ายจิตใจผู้ป่วย

/data/content/2014/07/24894/cms/e_cehjloquz358.jpg

         โครงการจัดการความรู้สุขภาวะระยะท้าย เน้นเรื่องการจัดการความรู้จากการปฏิบัติ (โครงการย่อยที่ 2 ในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต) จึงเกิดขึ้น โดย รศ.นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี  อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในเว็บไซต์ GotoKnow.org  ดำเนินการโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ด้วยความตั้งใจว่าจะจัดการความรู้จากการปฏิบัติ  (Tacit Knowledge) ของบุคลากรที่ทำงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ให้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (face to face) และร่วมกัน/data/content/2014/07/24894/cms/e_dgjoqsuz2679.jpgถอดบทเรียนตามแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ เพื่อรวบรวมเป็นหนังสือและเผยแพร่สู่สังคมต่อไป    

         “โอกาสที่จะมาเจอกันของบุคลากรที่ทำงานด้านดูแลผู้ป่วย เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้นค่อนข้างน้อย โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิตจึงเป็นศูนย์กลางให้คนทำงานได้แลกเปลี่ยนกัน” รศ นพ.เต็มศักดิ์ กล่าว

          โครงการฯ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแบบตั้งวงสนทนา และแลกเปลี่ยนผ่านสื่อออนไลน์ทั้ง facebook และเว็บไซต์ gotoknow.org โดยจะมีการกำหนดประเด็นร่วมแลกเปลี่ยน  บุคลากรถ่ายทอดประสบการณ์ของตนผ่านเรื่องเล่า สำหรับประเด็นปัจจุบันคือ “เก็บสุขกลางทุกข์ ของผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะท้าย” และกิจกรรมธนาคารความรู้ โดยการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับความตาย ภาวะใกล้ตาย และการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของไทย ทั้งที่ตีพิมพ์ในวารสาร การประชุมวิชาการ รายงาน วิทยานิพนธ์ หนังสือและแผ่นซีดี ปัจจุบันสามารถรวบรวมได้มากกว่า 600 รายการ

        ในด้านการคัดเลือกประเด็นเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนนั้น จะคัดเลือกจากเรื่องราวที่บุคลากรทางสาธารณสุขพบบ่อย หรือการจัดสนทนาแบบ face to face นั้นทางเจ้าภาพร่วมที่จัดมีความเด่นในเรื่องอะไร เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นเด่นในเรื่องจิตวิญญาณ ก็จะทำเรื่องการประเมินทางจิตวิญญาณ ในด้านของการแลกเปลี่ยนผ่านทางออนไลน์นั้น จะคัดเลือกจากมุมมองเชิงบวก หรือ มุมมองด้านสุขภาวะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง และร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ได้

           /data/content/2014/07/24894/cms/e_bgimnostu389.jpg   

         “ตอนนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์เกินเป้าที่ตั้งไว้ แต่ก็ยังอยากได้มุมมองจากอาสาสมัครและประชาชนทั่วไปด้วย ตามเป้าหมายที่โครงการตั้งไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือ ต้องการให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจ ตื่นตัวที่จะเรียนรู้ และกล้าเก็บเกี่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยได้ต่อไป”  รศ.นพ.เต็มศักดิ์ กล่าว

                ข่าวร้ายเกิดกับเราได้ทุกคน แต่การสื่อสารนั้นจะสื่อสารไปในทิศทางใดให้ถนอมใจผู้ป่วยได้มากที่สุด สามารถติดตามอ่านบทความที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของแพทย์ และพยาบาลทั่วประเทศได้ที่ www.gotoknow.org/user/pal2know/posts  และ www.facebook.com/pal2know

 

 

        เรื่องโดย นางสาวอาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม