เสาร์หรรษาเปลี่ยนวันว่างครอบครัว

| |
อ่าน : 6,624

         เวลาว่างนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียหากใช้ไม่เป็น  จะเห็นว่า เด็กๆ จำนวนมากที่ใช้เวลาหมดไปกับการเล่นเกม หรือพบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันแล้วพากันไปทำกิจกรรมอื่นๆ ในทางที่ไม่เหมาะสม จนทำให้พวกเขาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า "เสียคน เสียเวลา" จากนั้นก็นำพาปัญหาสารพัดกลับมาสู่ตนเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ

/data/content/2014/07/24883/cms/e_abdgjuxz2389.jpg

          ว่ากันว่า วิธีหนึ่งในการที่เราจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านั้นได้ก็คือ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทั้งความคิด สติปัญญา และความสดชื่นจากจิตใจไปด้วยพร้อมๆ กัน

          ด้วยเหตุนี้ สำหรับคนที่ชอบอกชอบใจและอยากใช้เวลาว่างร่วมกับลูกๆ และครอบครัวทำสิ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน ต้องไม่พลาดกิจกรรมดีๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นทุกสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้จากการได้เห็น ได้ฟัง ได้สัมผัส ผ่านชุดนิทรรศการ ห้องสมุด และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร นิทรรศการหมุนเวียน ในประเด็นสุขภาวะทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคมอย่างรอบด้าน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมมาสู่การดำเนินชีวิตไปตามวิถีที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

/data/content/2014/07/24883/cms/e_deghijp13579.jpg

          นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา และได้ผลตอบรับเป็นที่พอใจ สอดคล้องกับการที่ สสส.ต้องการให้มีพื้นที่สร้างสรรค์อยู่ตลอดไป เพราะคนได้รับประโยชน์ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากมาย จึงได้ทำการขยายกิจกรรมหมุนเวียนกันต่อไปจนถึงสิ้นปี 2557 ซึ่งส่วนนี้เน้นกลุ่มครอบครัวและเยาวชน

          นอกจากนี้ สสส.ยังได้เพิ่มโซนกิจกรรมสำหรับคนวัยทำงานขึ้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ และที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ บริเวณ 5 แยกลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. โดยเริ่มเปิดให้บริการในปลายเดือนมิถุนายนนี้ และในอนาคตยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆ ตามห้างสรรพสินค้า รวมทั้งตะลอนทัวร์ตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกด้วย

          "การขยายพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ พร้อมเสริมสร้างทักษะดีๆ ให้กับชีวิตและจิตใจ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นกิจกรรมสำหรับคุณหนูๆ เท่านั้น "ผู้ใหญ่" ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้ ที่ผ่านมา กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ และยังช่วยให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้ทั้งเพื่อนใหม่ และเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวควบคู่อีกด้วย"

          ผอ.เบญจมาภรณ์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางศูนย์เรียนรู้ฯ จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ และเน้นกิจกรรมที่เด็กทำร่วมกับผู้ปกครองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บางกิจกรรมยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันใกล้นี้ เพื่อให้มีความรู้รอบด้าน อาทิ กิจกรรมนำเสนอเรื่อง "Sex วัยรุ่น...เลือกได้" เพื่อให้ความรู้เรื่อง "เพศ" ที่ถูกต้องแก่เยาวชน

          นอกจากนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะยังมี "ห้องสมุดสร้างปัญญา" เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่รักการอ่าน เปิดให้บริการแก่คนทั่วไปสามารถมาสมัครสมาชิกเพื่อยืม-คืนหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ โดยหนังสือที่มีก็จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้หลากหลาย มีคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการค้นคว้าความรู้ รวมถึงเปิดรับสมัครเยาวชนในชุมชนรอบบริเวณศูนย์/data/content/2014/07/24883/cms/e_eilnoptvz245.jpgเรียนรู้ฯ มาเป็นบรรณารักษ์อาสาด้วย เด็กๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ความรู้จากการอ่านหนังสือ

          ส่วนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โซนกิจกรรม ชั้น 5 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ จะมุ่งเน้นการทำกิจกรรมสำหรับคนทำงานและคนหนุ่มสาวที่มีพลัง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาจากการเร่งรีบทำงานมาก ส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ สภาวะทางอารมณ์ ความเครียด การจัดสรรเรื่องต่างๆ ในชีวิต เช่น การเงิน การใช้เวลา การแบ่งปัน แนวคิดในการมองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดย สสส.จะจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 (เดือนละ 2 ครั้ง) ในช่วงเวลาประมาณ 11.00-17.00 น.

          สำหรับตารางกิจกรรมที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 21 มิถุนายน คือกิจกรรม กิน + อยู่ อย่างไร? ห่างไกลโรค จะมีการตรวจเช็กสมรรถภาพร่างกาย และ Work shop พร้อมแนะนำเทคนิควิธีใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทัน ทั้งเรื่องอาหารการกินและพฤติกรรมการบริหารร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

          แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการถึงวิธีการลด ละ เลิก ปรับและเปลี่ยนเมนูประจำวัน ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนทำงานสำนักงาน เพื่อการดูแลสุขภาพ/คุมน้ำหนัก การบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ (ลดหวาน มัน เค็ม) รวมทั้งเรียนรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้อง เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ เผาผลาญพลังงานความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

          ต่อด้วยวันที่ 5 กรกฎาคม กิจกรรม D.I.Y. จาก Sook Magazine Work shop รักษ์โลก เน้นการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้มาใส่ไอเดียสร้างสรรค์ ที่คนทำกิจกรรมจะได้ทั้งความคิด สมาธิ และความภาคภูมิใจในตนเอง

          วันที่ 19 กรกฎาคม กิจกรรมชีวิตเบิกบาน แค่จัดการ-จัดสรร ตรวจสอบสถานะต่างๆ ของตนเอง เช่น ความสุข ความเครียด การเงิน ฯลฯ Work shop เทคนิควิธีการจัดการและการจัดสรรเรื่องต่างๆ ในชีวิตอย่างรู้เท่าทัน เพื่อสามารถจัดสมดุลให้ตนเองได้ อาทิ การบริหารจัดการเวลา การจัดลำดับความสำคัญ และเทคนิคการจัดการเรื่องภาระหน้าที่ การจัดสรรทางการเงิน โดยจะเน้นเรื่องที่เป็นปัญหา หรืออยู่ในความสนใจคนวัยทำงานเป็นหลัก

       /data/content/2014/07/24883/cms/e_blpqsuvyz567.jpg   วันที่ 2 สิงหาคม กิจกรรม D.I.Y. จาก Sook Magazine Work shop รักษ์โลก เน้นการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้มาใส่ไอเดียสร้างสรรค์ ที่คนทำจะได้ทั้งความคิด สมาธิ และความภาคภูมิใจในตนเอง

          วันที่ 23 สิงหาคม Book Talk พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีชื่อเสียง เพื่อจุดประกายความคิดดีๆ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ต่อยอดเรื่องราวสร้างสรรค์จากหนังสือดังที่อยู่ในกระแสความสนใจ

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมควบคู่เพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีสีสัน ดึงดูดให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม อาทิ ออกบูธแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ตลอดจนรับสมัครสมาชิก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) แนะนำผลงานต่างๆ ของศูนย์ฯ อาทิ นิตยสาร SOOK Magazine, SOOK Shop, SOOK Mini Exhibition และกิจกรรมแนะนำเทคนิคสร้างสุขภาวะง่ายๆ อีกด้วย

          กิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายเช่นนี้ หากสนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.thaihealthcenter.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2343-1500, 08-1731-8270.

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม