มหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน

โดย
| |
อ่าน : 5,627

       /data/content/2014/07/24882/cms/e_hikopuvz1689.jpg  

          มมส.หนุน 'มหาลัยจักรยาน' เปิดให้บริการฟรี เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน

          ผศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เปิดเผยถึงโครงการศูนย์บริการจักรยาน มมส. ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตและบุคลากร โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ มาตั้งแต่ปี 2551

          และต่อมาในปี 2552 ได้จัดกิจกรรมบริการจักรยานผูกโบขึ้น โดยคิดค่าบริการวันละ 1 บาท กระทั่งในปี 2555 มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน ซึ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสนองตอบการดำเนินการตามนโยบายการใช้จักรยานมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้นโยบาย ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยา ลัยหลายภาคส่วนมีส่วนร่วม

          "ล่าสุดมีการเปิดศูนย์บริการจักรยาน มมส. มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน โดยมีการบริการยืม-คืนจักรยาน ซึ่งผู้ยืมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรติดต่อขอใช้บริการยืมะคืนจักรยานได้ในเวลาที่กำหนด" ผู้ช่วยอธิการบดี มมส.กล่าว

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม