สสส. รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

| |
อ่าน : 5,660

     /data/content/2014/06/24868/cms/e_bcgkmotx3589.jpg

        เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57 ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตัวแทนสำนักฯ รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติด ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

       “รางวัลที่ได้รับนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลแก่ทั้ง สสส. และภาคีเครือข่ายหลายๆ ส่วนที่ช่วยกันทำงานป้องกันปัญหายาเสพติด ดีใจแทนความเหน็ดเหนื่อยที่ทุกคนได้ช่วยประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในส่วนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) ภายใต้ สสส. นั้นได้ดำเนินงานขับเคลื่อนทั้งทางด้านวิชาการ โดยถือเป็นหัวใจของการทำงาน ที่จะมีฐานความรู้ที่ถูกต้อง เปิดเผย และขับเคลื่อนและหนุนเครือข่ายภาคประชาชนที่รณรงค์ด้านบุหรี่” ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กล่าว

/data/content/2014/06/24868/cms/e_dehimnpwxy49.jpg

      สำหรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำนักฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันนั้นคือ “คนเห็นคน” เป็นงานที่เชื่อมโยงภาคีบุหรี่ เหล้า และยาเสพติด มาร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนการทำงาน และร่วมรณรงค์ประเด็นยาเสพติด และโครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการยาเสพติด ภายใต้ความเชื่อที่ว่างานวิชาการต้องเข้มแข้งและเป็นอิสระ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้สื่อสารไปยังสาธารณะและภาครัฐ โดยจะยังคงดำเนินงานภายใต้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เสริมสร้างงานวิชาการที่ถูกต้อง กำหนดนโยบาย  และสนันสนุนการสร้างเครือข่ายที่สนใจต่อต่อนยาเสพติดทั่วประเทศมาร่วมกันทำงานขับเคลื่อนเสริมพลังให้การทำงานของภาครัฐฯ

 

 

      เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์  Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม