กรมพินิจฝึกพนักงานคุมประพฤติเป็นวิทยากรตัวคูณ

| |
อ่าน : 5,036

         กรมพินิจฯ ฝึกพนักงานในกรม เป็นวิทยากรตัวคูณ และสร้างความเข้าใจในเทคนิคสอนงาน

/data/content/2014/06/24852/cms/e_dfhjklmquw59.jpg

         นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประธานเปิดงาน การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณและเทคนิคการสอนงาน สำหรับพนักงานคุมประพฤติ โดยมี นายภูมิพงศ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน

/data/content/2014/06/24852/cms/e_ghmpqrsy1367.jpg        ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีตัวแทนพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศจำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงาน เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการมีความสามารถในการสอนงานการใช้แบบสัมภาษณ์ ให้กับพนักงานคุมประพฤติคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้เครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการปฏิบัติงานในหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานในส่วนกลาง

       นอกจากนี้ยังมี นายเอนกลาภ สุทธินันท์ ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรสอนเทคนิคการสัมภาษณ์และหลักการสอนงานที่มีประสิทธิผล ที่ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

       ที่มา: สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)