ป้องกันยาเสพติดในเด็กโดยป้องกันไม่ให้ติดบุหรี่

| |
อ่าน : 13,513

          ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เรียกร้องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันป้องกันเด็ก ๆ ไม่ให้ติดบุหรี่เพราะการเสพติดบุหรี่เป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การติดยาเสพติดอื่น ๆ

/data/content/2014/06/24838/cms/e_bfhlmnpqvx15.jpg

            การที่เด็ก ๆ หัดสูบบุหรี่นั้น  เป็นเหมือนการฝึกปฏิบัติที่จะนำไปใช้ในการใช้เสพยาเสพติดอื่น  ตั้งแต่การลักลอบซื้อบุหรี่  การซ่อนบุหรี่เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองรู้  การซ่อนบุหรี่เพื่อนำเข้าไปในโรงเรียน  การแอบสูบในโรงเรียน หรือสถานที่อื่น จนถึงการทดลองสูบบุหรี่จนสูบเป็น  ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะได้มาและวิธีการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย  ยาสูบจึงเป็นประตูด่านแรกของการติดยาเสพติด  หรือที่เรียกว่า Gate Way Drug โดยผู้ที่ติดยาเสพติดเกือบทั้งหมดเริ่มมาจากการเสพติดบุหรี่ก่อน  โดยเฉพาะเด็กที่ติดบุหรี่เมื่ออายุน้อย  และการสำรวจใน/data/content/2014/06/24838/cms/e_eijlnqryz258.jpgเยาวชนไทยพบว่า  เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 17  เท่า  ทั้งนี้การป้องกันเด็ก ๆ ไม่ให้ติดบุหรี่ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นมวน ๆ เพื่อทำให้เด็ก ๆ เข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น

            ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า  ตนขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งเพิ่มอายุที่จะซื้อบุหรี่ได้เป็น ยี่สิบปีและห้ามแบ่งซองขายเป็นมวน ๆ  และมาตรการอื่น ๆ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว  ล้วนเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนดโดยอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  องค์การอนามัยโลกเท่านั้น  โดยไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับใบยาสูบหรือการทำไร่ยาสูบเลย  การที่นางวราภรณ์  นะมาตร์  จากสมาคมการค้าใบยาสูบไทยซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ  ยุยงให้ชาวไร่ยาสูบออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้  โดยอ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวไร่ยาสูบ  แต่ในความเป็นจริงบริษัทบุหรี่ข้ามชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขายบุหรี่ให้ได้มากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ หรือใครทั้งนั้น

 

 

       ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

       ภาพประกอบจากโรงเรียนปลอดบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม