จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โดย
| |
อ่าน : 25,044

        โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อมุ่งให้เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและปัญหาของยาเสพติด

/data/content/2014/06/24815/cms/e_benqrtw24678.jpg

         เมื่อเร็วๆ นี้ หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรม “ยาเสพติด สิ่งเสพติดที่ผิดกฏหมาย” โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย ความหมายของยาเสพติด รวมทั้งโทษของยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ จากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

          นายพงษ์สิทธิ์ ศรีธิวัฒน์ และทีมงานวิทยากรผู้ช่วย ซึ่งให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่องของยาเสพติด โทษ และกฏหมายเกี่ยวกับสารเสพติด โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทำผังความคิดในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” ซึ่งได้รับความร่วมมือการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเพื่อมุ่งให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและปัญหาของยาเสพติดอย่างจริงจัง

          พร้อมทั้งแผนดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานเพื่อลดการเข้าถึงการใช้ยาเสพติดโดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมทางเลือกในสถาบันการศึกษา

 

 

          ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย พงษ์สิทธิ์ ศรีธิวัฒน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม