NECTEC ร่วมขับเคลื่อน "สุขภาวะองค์กร"

| |
อ่าน : 15,813

“องค์กรในอนาคตเรื่องบุคลากรมีความสำคัญมาก” นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สสส. เกริ่นถึงทิศทางในการบริหารองค์กรในอนาคตที่ทุกหน่วยงานควรตระหนักให้มากขึ้น ไว้ในงานเปิดตัวโครงการ “Happy Station เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเนคเทค” เมื่อไม่นานมานี้

/data/content/2014/06/24812/cms/e_cfinprstxy23.jpg

โดยเนคเทคจัดเป็น 1 ใน 22 หน่วยงานต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ ที่สสส.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุน นพ.ชาญวิทย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า เหตุที่ต้องใส่ใจคนให้มาก ก็เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปทุกวัน “โจทย์” ของแต่ละองค์กร จึงไม่ควรหยุดแค่เรื่องปริมาณ “ผลผลิต” เท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงการพัฒนาและรักษา “บุคลากร” คุณภาพให้อยู่คู่กับองค์กรด้วย

/data/content/2014/06/24812/cms/e_abdginuwz123.jpg

ภายในงาน ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้เหตุผลต่อการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรสุขภาวะตามหลัก Happy workplace ว่า ต้องการพัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่น พนักงานมีความสุขทั้งกายใจ ผมอยากให้บุคลากรมีความสามารถเชิงลึกในวิชาชีพ และมีความสัมพันธ์แนวราบที่ดีระหว่างบุคคล การส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เป้าหมายขององค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น”

 

ด้วยเหตุนี้ “Happy Station เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเนคเทค” 4 สถานีความสุขขององค์กร จึงเกิดขึ้น ภายใต้การบริหารงานของ อรุณพร ธนโพธิวิรัตน์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและองค์กร สำนักผู้อำนวยการ ซึ่งรับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการฯ พร้อมหาเพื่อนพนักงานในองค์กรมาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจและความถนัด ภายใต้แนวคิดของแต่ละสถานีความสุขทั้ง 4 ดังนี้

Green Station ภายใต้คอนเซ็ปต์ “NECTEC Go Green เพื่อเรา เพื่อโลก” ร่วมสร้างให้เนคเทคเป็นองค์กรสีเขียว พร้อมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการสถานีผัก, ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อสุขภาพเรา เพื่อชีวิตน้อง และ Big Clean and Green Day ซึ่งเป็นกิจกรรม 5ส ให้ทุกคนช่วยกัน “เก็บบ้าน” ทำความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กร

/data/content/2014/06/24812/cms/e_bdflqtuvy356.jpg

Health Station ร่วมส่งเสริมให้พนักงานเนคเทคมีสุขภาพดีตามแนวทาง “เปลี่ยนชีวิตใหม่ แข็งแรง สดใส ไร้โรค” โดยเชื่อว่าการมีสุขภาพดี ตัวคุณเองเท่านั้นเป็นผู้กำหนด สถานีนี้จึงชวนให้แต่ละคนหันมาออกกำลังกายร่วมกัน ทั้งการเดิน/วิ่ง เต้นแอโรบิกทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี รวมไปถึงจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ผลงานขององค์กรเข้ามาร่วมสร้างประโยชน์ให้กับพนักงานด้วย เช่น แอพพลิเคชั่น My Act โปรแกรมตรวจวัดกิจกรรมรายวันส่วนบุคคลอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะเป็นเวลานานๆ และ Size Thailand โปรแกรมที่นำมาตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายว่า หลังจากออกกำลังกายแล้วไขมันของร่างกายลดลงหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ

Learning Station เวทีฝึกฝนตนเองให้เติบโตก้าวหน้าในการงานและชีวิต ด้วยแนวคิด “เปิดพื้นที่เรียนรู้ ผสานพลังสร้างสรรค์ งานลื่นไหล ใจเบิกบาน” ภายใต้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงาน การเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้วยวิธีการรับฟัง การให้รางวัลบุคคลหรือคณะทำงานที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จ เป็นต้น

Sharing Station การนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ สร้างโอกาสให้แก่ผู้อื่น ด้วยการเป็น “ผู้ให้” กับโครงการแบ่งปันความสุขสู่ชุมชน และโครงการ “มองใจ มองโลก พบธรรม” การปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้เข้าใจตนเอง

“เมื่อองค์กร หรือ Organization มาจากรากศัพท์ Organism ที่หมายความถึง “สิ่งมีชีวิต” และสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่เติบโตได้ ฉะนั้น หากเราสามารถพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานขององค์กรได้ดี องค์กรก็ย่อมเติบโตได้ดีด้วยเช่นกัน” ผู้อำนวยการเนคเทคกล่าวทิ้งท้าย

 

 

เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม