สุรา คือ สารเสพติด!

| |
อ่าน : 37,239

 /data/content/2014/06/24803/cms/e_cdhiknrsx179.jpg

         สารเสพติด คือ สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ คือต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุ่นแรง ต่อเนื่อง และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง

          สุรา จัดเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีเอธิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม  ซึ่งเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปจากพืชจำพวกแป้งและน้ำตาล เช่น อ้อย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฤทธิ์ในทางเสพติดคือ ออกฤทธิ์กดประสาท มีการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งเบียร์และสุราเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีคุณค่าทางอาหารต่ำ แต่มีแคลอรี่สูง

          ปัจจุบันสุราเป็นสารเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้ใช้เกือบทุกกลุ่มวัย เพราะหาซื้อง่าย ใช้ในหลายโอกาสที่สำคัญคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักว่ามันคือสารเสพติดที่สร้างอันตรายทั้งจากตัวของมันเอง และเป็นอันตรายในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเสพยาเสพติดอื่นๆตามมา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เลิกดื่มสุรา  Thai Bangkaew club  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  การเปรียบเทียบ  การฝึกซ้อมกีฬา  วิถีพุทธ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth บุหรี่ รักลูก ประกาศผล นิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  เปิดโลกอาสาครั้งที่ 7  ธรรมยาตราฯ  เมนูที่มีประโยชน์  ความปลอดภัยในอาหาร  ดนตรีพื้นบ้าน  ห้องสมุดมีชีวิต  ชุมชนศิรินทร์  ชีวิตในอดีต  ปลาทูน่า  เปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  หน้าร้อน  ไวรัสลำไส้  เครือข่ายโรงงานสีขาว  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รายชื่อ คัดเลือก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการคัดเลือก คุณสมบัติ  ตับอักเสบ  ปีใหม่ 2556  กระปรี้กระเปร่า