ยุวพุทธิกสมาคม หนุนคนหนุ่มสาวก้าวย่างตามรอยธรรม

โดย
| |
อ่าน : 14,709

"ยุว" แปลว่า "ผู้เยาว์" ส่วน "พุทธิกะ" แปลว่า "ผู้ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า" ดังนั้น "ยุวพุทธิก" จึงมีความหมายว่า "ผู้เยาว์ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า" ซึ่งกว่า 62 ปี ที่ผ่านมา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำหน้าที่แผ้วถางทางธรรมอันยิ่งใหญ่ จากพลังแห่งยุวชนที่พร้อมจะอุทิศตน เพื่อพระพุทธศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคม หนุนคนหนุ่มสาวก้าวย่างตามรอยธรรม

กำเนิดยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง หนุ่มสาวชาวพุทธกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย นายเสถียร โพธินันทะ นายบุญยง ว่องวานิช และนายสุพจน์ แสงสมบูรณ์ ได้จัดตั้ง "คณะยุวพุทธิกะ" ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2492 ด้วยเห็นพ้องกันว่า จะต้องตั้งสมาคมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับคนวัยเดียวกัน เพื่อจะได้ชักจูงคนหนุ่มสาว ให้มาสนใจในพระพุทธศาสนา และแก้ความเข้าใจผิดของคนปัจจุบันที่ว่า ศาสนาเป็นของคนคร่ำครึ ระยะแรกจัดกิจกรรมปุจฉา-วิสัชนาธรรมในวันอาทิตย์ ปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติสมถะวิปัสสนาภาวนา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

ยุวพุทธิกสมาคม หนุนคนหนุ่มสาวก้าวย่างตามรอยธรรม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2493 จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2503 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับยุวพุทธิกสมาคมฯ เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมจึงได้ชื่อว่า "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" ใช้อักษรย่อ "ย.พ.ส." ปัจจุบันมี นายอนุรุธ ว่องวานิช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 

คุณแม่สิริ กรินชัย
คุณแม่สิริ กรินชัย 

นายอนุรุธ กล่าวว่า ยุวพุทธฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ดำเนินงานด้านวิปัสสนากรรมฐาน มีหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา และสันติสุข ของคุณแม่สิริ กรินชัย ซึ่งได้รับแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก จนเกิดศูนย์วิปัสสนากรรมฐานยุวพุทธฯ ถึง 3 แห่งในปัจจุบัน และเปิดให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าอบรม ปฏิบัติธรรม ทุกเดือนตลอดปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีหลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมหลากหลาย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการต่างๆ ตามที่เวลาของตนจะอำนวย

ยุวพุทธิกสมาคม หนุนคนหนุ่มสาวก้าวย่างตามรอยธรรม ยุวพุทธิกสมาคม หนุนคนหนุ่มสาวก้าวย่างตามรอยธรรม

“เรามีบริการห้องสมุดนาลันทา เป็นระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (e-library) ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้เริ่มศึกษา จนถึงวิทยากร อาจารย์หรือพระอาจารย์ เป็นศูนย์รวมด้านเอกสาร งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีมัลติมีเดียธรรมบันเทิงในรูปแบบ เทป ไฟล์เสียงและวีดีโอ นอกจากนี้ เราได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงจากสังคมออนไลน์ ทั้ง เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และยูทูป เพื่อรองรับและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัยอีกด้วย” นายอนุรุธ กล่าว

ยุวพุทธิกสมาคม หนุนคนหนุ่มสาวก้าวย่างตามรอยธรรม ยุวพุทธิกสมาคม หนุนคนหนุ่มสาวก้าวย่างตามรอยธรรม

ในส่วนของกิจกรรมเยาวชน ยุวพุทธฯ ได้ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ “ตาใน” นำเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 8,400 คน เข้าสู่เส้นทางสัมมาทิฐิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนายกยุวพุทธฯ ได้กล่าวเสริมว่า การมีสัมมาทิฐิ หากเปรียบเทียบในโลกยุคปัจจุบัน ก็เหมือนการมีเรดาร์ชี้ทางชีวิต ชี้แนะให้เยาวชนเข้าใจความทุกข์ที่เกิดในตน เหตุเกิด การลด ละ เลิก ทุกข์ และวิธีการที่จะใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันทุกข์ และรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นปัญญา จะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมนั่นเอง

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร หรือกิจกรรมของ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ybat.org/ หรือเข้าชมห้องสมุดนาลันทาได้ที่ http://www.ybat.org/nalanda/
 
ที่ตั้ง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 4 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-455-2525 โทรสาร 02-413-3131
twitter: @ybat
facebook:  http://www.facebook.com/ybatpage
youtube:   http://www.youtube.com/ybat1
เรียบเรียง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th
ที่มา: พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม