30 ปีจากเลิดสิน...สู่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โดย
| |
อ่าน : 13,126

นับเป็นเวลา 30 ปี จากปี 2525-2555 ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ก่อตั้งขึ้นมา เดิมก่อนจะก่อตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เกิดเป็นความร่วมมือใน “โครงการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ” โดย นพ.ประพจน์ เภตรากาศ และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลิดสิน เพราะด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมองเด็กพิการในสังคมไทย

30 ปีจากเลิดสิน...สู่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2529 นับเป็นวันดีเดย์ที่มีการจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนั้นมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่บ้านซอยน้อมจิต ย่านบางซื่อ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีการกำหนดทิศทางการทำงาน วิสัยทัศน์ในการทำงานที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในงานด้านป้องกันความพิการ คุ้มครองสิทธิและพัฒนาเด็กพิการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและสังคม 

จากนั้น ในปี 2531 ได้ย้ายมาสู่บ้านหลังที่ 3 ที่ซอยลาดพร้าว 87 ที่มีขนาดกว้างใหญ่มากขึ้น และมีบริเวณให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขณะเดียวกันโครงการต่างๆ ก็ถูกพัฒนาขึ้นอีกหลายโครงการ เพื่อรองรับแนวคิดและทิศทางใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นฟูเด็กสมองพิการ การสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ก็มีมากขึ้นในปี 2537 มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองค์กรแตร์ เด ซอม ในการสร้างอาคาร มูลนิธิฯ เป็นของตนเองขึ้นในซอยลาดพร้าว 47 อย่างจริงจังโดยไม่ต้องย้ายไปที่ไหนอีก

อ.ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ประธานกิตติมศักดิ์                 น.พ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
อ.ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์              น.พ.ประพจน์ เภตรากาศ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีคณะกรรมการคือ อ.ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ประธานกิตติมศักดิ์ และ น.พ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยวางยุทธศาสตร์ในการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ในงานด้านการป้องกันความพิการ คุ้มครองสิทธิ และพัฒนาเด็กพิการ และสื่อสังคมเพื่อให้ชุมชนสังคมเข้าใจเด็กพิการในด้านสิทธิ โอกาส และการเข้าถึงบริการ  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในงานด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และองค์กรชุมชนในการทำงาน รวมถึงองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับมูลนิธิฯ

30 ปีจากเลิดสิน...สู่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 30 ปีจากเลิดสิน...สู่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเด็กพิการอยู่หลากหลายโครงการ อาทิ โครงการอาหารกลางวัน เป็นการร่วมบริจาคเงินทุนหรือการประกอบหารเพื่อสนับสนุนเป็นอาหารกลางวัน เช่น กิจกรรมสโมสรหอยทากปูลม ทุกวันจันทร์-วันอังคาร หรือ กิจกรรมอบรมทักษะความรู้ต่างๆ โครงการผ้าป่าอาคารเพื่อเด็กพิการ เพื่อจัดสร้างอาคารขนาด 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 307 ตารางเมตร และสวนสุขภาพพร้อมลานกิจกรรมเพื่อเด็กพิการเนื้อที่ 100 ตารางวา ปรับปรุงอาคารเดิมด้วย โดยงบประมาณทั้งสิ้น 10 ล้านบาท สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์  http://fcdthailand.org ในส่วนโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยนั้น เริ่มขึ้นในปี 2553-2555 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดสามารถสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทยและทำหน้าที่เป็นครูสำหรับศิษย์ตาบอดรุ่นต่อไป 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปัจจุบันนี้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ตั้งอยู่ เลขที่ 546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-539-2916, 02-539-9958 โทรสาร. 02-539-9706 email: fcdthailand@yahoo.com
 เรียบเรียง: ศศิวรรณ อาษา ทีมสื่อสารสาธารณะ สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม