เยาวชนปากพลี มีดี มีใจ ใฝ่พัฒนา

| |
อ่าน : 4,042

         เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า จังหวัดนครนายก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนนักพัฒนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  เพื่อสร้างแกนนำในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านพรหมเพชร

/data/content/2014/06/24762/cms/e_bfhilmpuvxz5.jpg

        การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร อดิเทพสถิต นายอำเภอปากพลี  เป็นประธานในพิธีเปิด ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เด็กและเยาวชน เป็นกำลังหลักของชาติ เยาวชนจะต้องพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณสภาเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น”

    /data/content/2014/06/24762/cms/e_hikmnpvyz468.jpg 

 

         นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายบวรวิทย์ เปลื่องวงษ์ ผู้พิพากย์ษา หัวหน้าศาล เด็กและครอบครัว ได้มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายของเด็กและครอบครัว รวมไปถึงเรื่องยาเสพติดด้วย  และคุณหมอชัยพรทวีวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการสร้างแกนนำในการณรงค์ด้วย

 

 

     

          ที่มา:  นายจีรยุทธ์ นุ่มนวล  เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม