เยาวชนปากพลี มีดี มีใจ ใฝ่พัฒนา

| |
อ่าน : 4,258

         เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า จังหวัดนครนายก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนนักพัฒนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  เพื่อสร้างแกนนำในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านพรหมเพชร

/data/content/2014/06/24762/cms/e_bfhilmpuvxz5.jpg

        การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร อดิเทพสถิต นายอำเภอปากพลี  เป็นประธานในพิธีเปิด ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เด็กและเยาวชน เป็นกำลังหลักของชาติ เยาวชนจะต้องพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณสภาเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น”

    /data/content/2014/06/24762/cms/e_hikmnpvyz468.jpg 

 

         นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายบวรวิทย์ เปลื่องวงษ์ ผู้พิพากย์ษา หัวหน้าศาล เด็กและครอบครัว ได้มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายของเด็กและครอบครัว รวมไปถึงเรื่องยาเสพติดด้วย  และคุณหมอชัยพรทวีวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการสร้างแกนนำในการณรงค์ด้วย

 

 

     

          ที่มา:  นายจีรยุทธ์ นุ่มนวล  เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม