5ส วัดสร้างสุขสัญจร

| |
อ่าน : 6,851

         มาสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส

/data/content/2014/06/24760/cms/e_cejklruvw134.jpg

         โครงการวัดสร้างสุขจัดสัมนาพิเศษ 5ส สร้างสุข สนุก สร้างบุญ ด้วยระบบ 5ส กับการพัฒนาองค์การ เพื่อลดความสูญเปล่า และถอดโมเดล CSR “5ส วัดสร้างสุข สู่องค์กรและสังคม”

         โดยตารางการจัดกิจกรรมจะสัญจรไป 5 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน อยุธยา ขอนแก่น สงขลา ระยอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.57 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณวรจักร 027173000 ต่อ 745 หรือ E-mail : worajak@tpa.or.th กิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watsangsook

 

 

         ที่มา: โครงการวัดสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม