ชวนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 12,055

ย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคมของทุกปี มีวันสำคัญที่บรรดาลูกๆ ทุกคนต่างเฝ้ารอ นั่นคือ “วันแม่” หลายคนคงมีแผนจะทำอะไรดีๆ เพื่อแม่ เพื่อทดแทนความรัก ความห่วงใยที่แม่มีให้ลูกเสมอมา โดยไม่เคยหวังผลตอบแทน

ชวนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

สายใยแห่งความรักผูกพันระหว่างแม่กับลูก เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนกระทั่งคลอดก็มี “น้ำนม” จากอกแม่ ที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกของชีวิตลูก ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรก อีกทั้งการที่แม่ลูกได้สัมผัสกัน ยังก่อให้เกิดความผูกพัน ลูกจะรู้สึกปลอดภัย สร้างเสริมความมั่นคงทางด้านจิตใจ เกิดพัฒนาการทางด้านสมองสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และบุคลิกภาพที่สมบูรณ์พร้อมในวัยเด็กโตและวัยผู้ใหญ่

“มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย” เป็นอีกภาคีหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 
ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับนมแม่ได้มากที่สุด ตลอดจนผลักดันให้สังคมไทยเห็นคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน

พ.ญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช พ.ญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กล่าวถึงการทำงานของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ว่า มูลนิธิฯ มีเป้าหมายส่งเสริมให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ รูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านเว็บไซต์ www.thaibreastfeeding.org ให้เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ และการสร้างพลังสังคมนมแม่ของกลุ่มแม่อาสา การจัดทำ “ศูนย์พัฒนาวิชาการเรื่องนมแม่” จากระบบ digital library เป็น e-library เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

“การปลุกกระแสสังคมด้วยกิจกรรม “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยใช้พระฉายาลักษณ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ในแคมเปญ “นมแม่ที่ดีที่หนึ่งเลย”และ “ฉลาด แข็งแรง อารมณ์ดี...เริ่มที่นมแม่”  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติให้สังคมเห็นประโยชน์และความจำเป็นของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังเห็นความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กับแม่ในระยะคลอด โดยการสนับสนุนสถาบันการผลิตแพทย์ทั้ง 18 แห่ง และระดับหลังปริญญา 17 แห่ง ให้มีการจัดหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นมาตรฐานให้กับแพทย์ในสถาบันผลิตแพทย์ และผลิตชุดสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้แพทย์มีบทบาทในการส่งเสริม แนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่คุณแม่มือใหม่ ทั้งในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข

มุมนมแม่นอกจากนี้ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่น ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัด “มุมนมแม่ในสถานประกอบการ” ให้พนักงานมีโอกาสได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการจำนวน 302 แห่ง ใน 40 จังหวัด และ จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายแนวร่วมสู่ภาคประชาชน พัฒนา “ชุมชนต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” เช่น ตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์นมแม่ ค่ายตากสิน เทศบาลตำบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขยายออกไปในวงกว้างอีกด้วย” ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กล่าว

ประโยชน์ของนมแม่มีมากมาย ผ่านการคัดสรร ปรุงแต่งโดยธรรมชาติมาเป็นเวลานับพันๆ ปี ส่วนประกอบทั้งหลาย ต่างเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อปกป้องและเป็นประโยชน์ต่อทารกมากที่สุด โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อโรค จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่นมผงจะเลียนแบบ เพื่ออนาคตเด็กไทยที่แข็งแรง มาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันเถอะ

ติดต่อ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 11 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ http://www.thaibreastfeeding.org
เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/thaibf
ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เรียบเรียงโดย ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม