‘ระบัดใบ สร้างเด็กเล็กรักการอ่าน’

โดย
| |
อ่าน : 11,136

/data/content/2014/06/24724/cms/e_ainopqtvy246.jpg

          การสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเองให้มีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่ยังเล็ก นับว่าเป็นความตั้งใจของ สุพจน์ องค์วรรณดี ผู้ประสานงานกลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง และผู้จัดการโครงการสโมสรส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          “เริ่มแรกทีเดียวนั้น กลุ่มระบัดใบ เป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชนด้านเด็ก ที่ทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดระนอง โดยเริ่มแรกทีเดียวนั้นได้เข้าร่วมทำงานกับโครงการเท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นการทำงานให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ” สุพจน์ องค์วรรณดี ผู้ประสานงานกลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง และผู้จัดการโครงการสโมสรส่งเสริมการอ่าน บอกเล่าความเป็นมา

/data/content/2014/06/24724/cms/e_eglmopwy1378.jpg

          สุพจน์ ยังบอกอีกว่า กลุ่มระบัดใบจึงได้เข้าร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดตั้งโครงการสโมสรส่งเสริมการอ่าน โดยรูปแบบของโครงการจะเน้นให้มีหนังสือภาพดีๆ ที่สามารถเข้าถึงมือเด็กได้ง่ายที่สุด เนื่องจากการลงสำรวจพื้นที่ตามโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ไม่มีหนังสือดีให้เด็กได้อ่านมากนัก เมื่อการส่งเสริมการอ่านไม่เกิดขึ้น ความสนใจการอ่านของเด็กจึงไม่มี หากมีหนังสือดีๆ อยู่ในโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ก็ต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านให้เด็กฟังด้วย เหมือนเป็นการซึมซับ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วย

          ตอนนี้เราคาดหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักได้มีหนังสือจำนวน 100 เล่มขึ้นไป สำหรับห้องสมุดเด็กปฐมวัยและครอบครัว เพื่อให้คุณครู เด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้

          ผู้จัดการโครงการฯ เล่าเพิ่มเติมว่า ผลตอบรับในมิติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเดิมที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าของหนังสือ โครงการฯ ได้ทำกล่องหนังสือหมุนเวียน 100 กล่อง กล่องละ 1 เดือน ใน 50 พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการหมุนเวียนของหนังสือ เป็นการสร้างความสนใจให้กับครูและเด็กๆ เมื่อทุกคนเห็นหนังสือจำนวนมากได้ผลัดเปลี่ยนมาให้อ่าน ครูและเด็กก็เกิดความสนใจที่จะอ่านหนังสือให้เด็กฟังมากขึ้น หากไม่ได้อ่านเด็กๆ จะถามว่าทำไมไม่อ่านหนังสือให้ฟัง

/data/content/2014/06/24724/cms/e_acfghilo2479.jpg

          สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ หนังสือเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กที่มักจะเกเร ชอบแกล้งเพื่อน หรืองอแง และมีพฤติกรรมชอบใช้ปากกัดสิ่งของ มีพฤติกรรมที่ดี มีสมาธิ และเป็นเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น หนังสือกลายเป็นเครื่องมือการเรียนการสอนของครู ให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

          “ด้านครอบครัวนั้น พ่อแม่ส่วนใหญ่ มักจะบอกว่าแต่ก่อนไม่รู้จะเล่นอะไรกับลูก ก็มักจะปล่อยให้เขาดูโทรทัศน์มากกว่า แต่ตอนนี้หนังสือช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างอ่านหนังสือเกี่ยวกับแมลง เมื่ออ่านเสร็จก็พากันไปเรียนรู้ของจริงจากโลกภายนอก เป็นการสร้างกิจกรรม และสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วย” ผู้จัดการโครงการบอกทิ้งท้าย

          หนังสือ คือ เครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ อีกทั้งยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในทางที่ดีขึ้นด้วย มาเปิดโลกแห่งการอ่านกันดีกว่า

 

 

          เรื่องโดย  พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.co.th

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม