“สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย” จุดเริ่มต้นของคนชอบปั่น

โดย
| |
อ่าน : 13,628

 

“สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย” จุดเริ่มต้นของคนชอบปั่น

 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้โลกรุดก้าวกระโดดไปไกล สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นานา ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมไปถึงยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน กระบวนการเผาผลาญพลังงานเพื่อให้ยานพาหนะขับเคลื่อนได้นั้น กลับย้อนทำลายทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยที่หลายคนไม่ทันคิด รวมถึงปัญหาจราจรที่คับคั่งอีกด้วย.....

ด้วยเหตุนี้ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย thai cycling for health association (tcha) จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อหวังลดปัญหาและส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำประโยชน์แบบต่อยอดได้ โดยสมาคมก่อตั้งมาจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย thai cycling club (tcc) 

 ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้ริเริมและรวบรวมผู้ใช้จักรยานประมาณ 80 คน มาขี่จักรยานรณรงค์ขอเส้นทางจักรยานครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 16 มีนาคม 2534 และได้จัดตั้งเป็นชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย tcc ขึ้นมาในวันนั้นโดยประธานชมรมฯ คนแรก คือ ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ นับตั้งแต่การก่อตั้ง จวบจนกระทั่งถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ต่อมา นายพิชิต เอื้อสกุลเกียรติ ก็ได้นั่งเป็นประธานชมรมฯ จนปัจจุบัน หลังจากนั้นได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไปดำเนินการจัดตั้งสมาคม โดยมีความพยายามจัดตั้งอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย  tcha  ในวันที่ 2 กันยายน 2552 ปัจจุบันสมาคมดำเนินกิจกรรมนับรวมในส่วนที่เป็นของชมรมฯต่อเนื่องมา 21 ปี มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 6,000 คน

วัตถุประสงค์หลักของสมาคม นอกจากจะส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น เพื่อสุขภาพและพลานามัย การคมนาคม ลดการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง แล้วยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รณรงค์ ให้คนหันมาใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จัดดำเนินการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสุขภาพ เรื่องจักรยาน และอื่นๆ ผ่านจดหมายข่าวสาร ที่ชื่อสองล้อ เดือนละ 1 ฉบับ รวมถึงสื่อเว็บไซด์ www.thaicycling.com  www.thaicycling.org  และ   www.facebook.com/tchathaicycling

ที่ผ่านมา ชมรมฯ ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยการริเริ่มของประธานชมรมฯคนแรก ไม่ว่าจะร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ริเริ่มกิจกรรมโครงการรีไซเคิลจักรยาน รับบริจาคจักรยานนำไปมอบให้กับนักเรียนทั่วประเทศ และปี 2540 จัดกิจกรรม “โครงการจักรยานเพื่อเมืองน่าอยู่” อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว และการเดินทางเพิ่มขึ้น ต่อมาคณะกรรมการชมรมฯได้สร้างสถิติโลก "ขบวนจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก" (largest parade of bicycles) 3,515 คัน บนลอยฟ้าบรมราชชนนี รับรองบันทึกอย่างเป็นทางการโดย guinness world records

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการกุศลอื่นๆ ที่ทางสมาคมได้ทำเช่น โครงการรีไซเคิลจักยาน รับบริจาคจักรยานนำมาซ่อม แล้วนำมอบให้นักเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง การมอบจักรยานจำนวน 150 คันแก่นักเรียนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายร่วมโครงการศุภนิมิต และที่สำคัญคือ ประธานชมรมฯ คนแรกได้ริเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วัน car free day ในประเทศไทยและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกับกรมควบคุมมลพิษ  เริ่มจัดงานวัน car free day 2543 โดยมีการวัดค่ามลพิษที่ลดลงในวันรณรงค์ และต่อมาคณะกรรมการชมรมฯได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดออกทริปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ในวงกว้างให้คนทั่วไปออกกำลังกายและลดมลภาวะจากรถด้วย

นี่เป็นเพียงบางส่วนของผลงานที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้น ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ซึ่งสามารถติดตามการทำงานของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ได้ที่ www.thaicycling.com  และ  www.facebook.com/tchathaicycling หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงาน 2100/33 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 (สาธุประดิษฐ์ 15 แยก 14) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2612-4747, 0-2678-5470 เวลาทำการ  09:00 - 18:00 น.

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เมล็ดทานตะวัน  รักสวยรักงาม  เนยขาว  โครงการประกวดหนังสั้น  เด็กขาดไอโอดีน  วิตามินข่าว  ที่สุดในประวัติศาสตร์  ผื่นภูมิแพ้  CEO SECRET  กำจัดน้ำเมา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รถตู้สาธารณะ ดัดแปลง ผิดกฏหมาย กรมขนส่ง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth อาสาสมัคร รวมพลังคนอาสา แรงใจ แรงกาย สถานสงเคราห์ บ้านเด็กอ่อน สุขลักษณะ มูลนิธิสุขภาพไทย  ห่วงใครให้ใส่ หมวก  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ  เล่นกับลูก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ป้ายกลางแจ้ง สื่อ Billboard  ประสิทธิภาพการทำงาน  จ.มหาสารคาม  ภูมิคุม้กัน  โรคใกล้ตัว