"หวย" กับผู้หญิงความหมายที่มองไม่เห็น

| |
อ่าน : 11,525

          เมื่อผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านและมีบทบาทในการหารายได้สู่ครอบครัวมากขึ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจการตัดสินใจการบริหารจัดการการเงินในครอบครัว การเล่นหวยเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่รอดที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิต

/data/content/2014/06/24719/cms/e_aeikpsux2348.jpg

          ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการหัวข้อ "การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป" ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

          ดร.อริยา เศวตามร์ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ "หวย ผู้หญิง กับความหมายที่มองไม่เห็น" ว่า บทบาทของผู้หญิงหลากหลายและซ้อนทับกัน ปัจจุบันผู้หญิงเข้าถึงงานที่เป็นค่าจ้าง ต่างจากอดีตที่เป็นงานภายในบ้านและต้องพึ่งพารายได้จากชายฝ่ายเดียว การมีรายได้เป็นของตนเองของผู้หญิงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่มีส่วนทำให้ผู้หญิงตัดสินใจเล่นหวยใต้ดินมากขึ้น และการเล่นหวยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือนของผู้หญิง

          ดร.อริยาบอกว่า ผู้หญิงต้องรับภาระทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน โดยเฉพาะการรับผิดชอบดูแลรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนให้อยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งต้องดิ้นรน ทุกวิถีทางให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอดในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่

          "ผู้หญิงจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของครอบครัวและประเมินกำลังในการลงทุนซื้อหวยเพื่อนำมาซึ่งการหมุนรายได้ โดยกระจายความเสี่ยงจากการเล่นหวยใต้ดินด้วยการซื้อจากคนขายหวยหลายๆ เจ้า และซื้อหวยรัฐบาลเพื่อหวังรางวัลใหญ่ควบคู่ไปกับการซื้อหวยใต้ดินเพราะมีโอกาสถูกมากกว่า"

/data/content/2014/06/24719/cms/e_egjmnor14679.jpg

          ดร.อริยากล่าวว่า เมื่อผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านและมีบทบาทในการหารายได้สู่ครอบครัวมากขึ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจการตัดสินใจการบริหารจัดการการเงินในครอบครัว การเล่นหวยเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่รอดที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิต เงื่อนไขสำคัญ ในการเล่นหวยคือไม่ให้ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น ผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานจะนำเงินรายได้จากการทำงานล่วงเวลาหรือโอทีมาเล่นหวย การเล่นหวยของผู้หญิงจึงเป็นการให้ความหมายของเงินที่เอามาเล่นที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว

          "หวยใต้ดินสะท้อนให้เห็นว่าสังคมขาดความสมดุล ปัญหาความยากจนกลายเป็น ช่องทางให้ธุรกิจหวยใต้ดินเข้ามาเป็นทางเลือกของคนจนในการแก้ปัญหาความยากจน"

          ดร.อริยาเสนอแนะว่าการออกนโยบายควบคุมการพนันในอนาคตจำเป็นต้องทำความเข้าใจการพนันในมุมมองต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน ควรแยกประเภทการพนันให้ชัดเจน จัดลำดับชนิดและประเภทการพนันใหม่ จัดการการพนัน ที่มีผลกระทบรุนแรงมากน้อยต่างกัน โดยจัดประเภทการพนันที่มีผลรุนแรงต่อครอบครัว ชุมชนและเด็กเป็นลำดับแรก และควร ให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทำข้อเสนอเชิงนโยบายในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาในชุมชน

 

 

        ที่มา: มติชนออนไลน์

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม