แพทย์ มช. ร่วมรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่

| |
อ่าน : 6,793

          แพทย์ มช. จับมือ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แสดงนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษากับผู้ติดบุหรี่และต้องการลด ละ เลิก บุหรี่ หวังให้บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการปลอดควันบุหรี่ในองค์กร

/data/content/2014/06/24710/cms/e_abcfghjv2358.jpg

          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการของการดำเนินกิจกรรมด้านการควบคุมยาสูบจากหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งยังมีการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ "สวนดอกปลอดบุหรี่" มีการเสวนากับผู้ประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ กิจกรรมบริการวิชาการ ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโรคและพิษภัยของการสูบบุหรี่ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่ การตรวจระดับก๊าซคาร์มอนนอกไซด์จากลมหายใจ และการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เป็นต้น

/data/content/2014/06/24710/cms/e_bdegpquy5789.jpg

          รศ.นพ.สมศักดิ์ เปิดเผยว่า ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับห้องตรวจเบอร์ 24 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการสูบบุหรี่ จึงได้รณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่เองและผู้ไม่สูบบุหรี่ หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวคือมีการเปิดคลินิกอดบุหรี่ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาและบำบัดผู้ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก

/data/content/2014/06/24710/cms/e_befgjnqsuv56.jpg

          สำหรับประเทศไทยก็มีมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามทำให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ไปจนถึงกฎหมายที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ รวมถึงโรงพยาบาลซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รณรงค์และดำเนินการให้โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ทั้งยังได้มีระบบบริการการบำบัดรักษาผู้เสพติดบุหรี่บูรณาการสู่งานประจำ ทำให้บุคลากรและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ได้โดยง่าย

 

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม