โภชนาการสมวัยเพื่ออนาคตเด็กไทย

โดย
| |
อ่าน : 12,920

 

โภชนาการสมวัยเพื่ออนาคตเด็กไทย

 

อาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนเรา โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต เพราะมันจะเป็นตัวช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆในร่างกายของเด็กได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันหลายครัวเรือนกลับมองข้ามเรื่องแบบนี้ จึงส่งผลให้เด็กไทยส่วนใหญ่ อ้วน เตี้ย ไม่สมส่วน นั่นส่งผลไปถึงการพัฒนาสมองของอนาคตของชาติต่อไปอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้จนมี “โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมีหัวเรือใหญ่ที่เชี่ยวชาญชำนาญการด้านโภชนาการ อย่างนายสง่า ดามาพงษ์ เป็นผู้จัดการโครงการฯ

ซึ่งนายสง่า บอกว่า ปัจจุบันเด็กไทยประสบปัญหาเรื่องรูปร่างที่ไม่สมส่วน ทั้งผอม เตี้ย อ้วน และสติปัญญาไม่ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านบางแห่ง ซึ่งเกิดจากปัญหาโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง รับประทานอาหารไม่ครบถ้วน ไม่กินผักผลไม้ เน้นแต่ขนมกรุบกรอบ หากปล่อยทิ้งไว้ เชื่อว่าจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเรียนของเด็กเอง ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ต้องการให้เด็กไทยมีโภชนาการที่ดี ด้วยการกินอาหารถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ลดขนมกรุบกรอบ และหันมาออกกำลังกาย

เราทำงานด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็น ทารก เด็กวัยก่อนเรียน มีภาวะโภชนาที่การสมวัย มีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ อายุ ทารกและเด็กวัยก่อนเรียนได้กินนมแม่และอาหารเสริมตามวัยที่มีคุณภาพ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เช่น มีบริการคลินิกฝากครรภ์และคลินิกเด็กดี มีศูนย์เด็กเล็กและบ้านรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้านอาหาร และโภชนาการเพื่อสุขภาวะ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และที่สำคัญอยากให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพในสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการแบบองค์รวม และมีการสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในระบบองค์กร ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวต่ออีกว่า การทำงานของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของ อปท. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงและชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการสมวัยของทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้โภชนบัญญัติทารกและเด็กวัยก่อนเรียน (fbdg) พัฒนาสมรรถนะของ อปท.โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยง ชุมชน และภาคีเครือข่ายให้มีการจัดการความรู้ การบริหารจัดการ การระดมทรัพยากร และประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์

“นอกจากนี้เมื่อโครงการดำเนินไปเราก็อยากให้มีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดให้สามารถให้คำปรึกษา แนะนำติดตามงานในระดับพื้นที่ ให้เกิดการสร้างกระแสสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ และขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการ พัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับท้องถิ่นและประเมินความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับชาติและระดับสากล”ผู้จัดการโครงการฯ กล่าว

ส่วนผลงานที่น่าสนใจของโครงการนั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โครงการโภชนาการของจังหวัดสมุทปราการที่เป็น 1 ใน 9 จังหวัดนำร่องในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย หลังจากที่ลงให้ข้อมูลความรู้รวมถึงการจัดการ ก็พบว่าเด็กในพื้นที่มีโภชนาการที่ดีขึ้น มีภาวะอ้วน เตี้ยน้อยลง อีกทั้งท้องถิ่นเองหันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น นั่นถือเป็นความสำเร็จที่ท้องถิ่นจะเอาไปต่อยอดเองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องดีๆที่ทาง โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ยังมีอีกมากมาย สามารถติดตามการทำงานได้จาก www.pnic.go.th หรือ สำนักโภชนาการ อาคาร 2 ชั้น 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-590-4315 ได้นะคะ

 

 

เรื่องโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม