อบรมพยาบาลเพื่อช่วยให้คนเลิกบุหรี่

| |
อ่าน : 5,505

          /data/content/2014/06/24708/cms/e_acflpqtwyz19.jpg

         มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ รุ่นที่ 27

/data/content/2014/06/24708/cms/e_bdklnoqstuz2.jpg

          โดยมี ผศ.พว. กรองจิต วาทีสาธกกิจ ผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ และ พว. บุษริน เพ็งบุญ จากโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรหลัก ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/2014/06/24708/cms/e_kqrsuw123678.jpg

         ในการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ร่วมโครงการบูรณาการฯ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำกระบวนการพยาบาลและการนำ ถนนปชต (5A) มาใช้ในการช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่ ซึ่งมีปฏิบัติการช่วยเลิกบุหรี่ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มกับคนสูบบุหรี่ปัจจุบัน

 

 

        ที่มา: มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม