อบรมพยาบาลเพื่อช่วยให้คนเลิกบุหรี่

| |
อ่าน : 5,709

          /data/content/2014/06/24708/cms/e_acflpqtwyz19.jpg

         มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ รุ่นที่ 27

/data/content/2014/06/24708/cms/e_bdklnoqstuz2.jpg

          โดยมี ผศ.พว. กรองจิต วาทีสาธกกิจ ผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ และ พว. บุษริน เพ็งบุญ จากโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรหลัก ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/2014/06/24708/cms/e_kqrsuw123678.jpg

         ในการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ร่วมโครงการบูรณาการฯ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำกระบวนการพยาบาลและการนำ ถนนปชต (5A) มาใช้ในการช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่ ซึ่งมีปฏิบัติการช่วยเลิกบุหรี่ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มกับคนสูบบุหรี่ปัจจุบัน

 

 

        ที่มา: มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม