"ป้องกันเยาวชนเดินสู่ความเสี่ยง" ภารกิจของมูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯ

| |
อ่าน : 6,698

 

“ถ้าเรามองว่าเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาของสังคม เราก็จะเห็นปัญหาอีกมิติหนึ่ง แต่ถ้าเรามองเห็นว่าความจริงแล้วสังคมต่างหากที่มีปัญหา แต่เด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของสังคมที่ตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยง ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามองที่เหตุหลักของปัญหาและเข้ามาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเด็ก ไม่ใช่ผลักปัญหาและโทษว่าเป็นความผิดของเด็ก” 

เสี้ยวหนึ่งของความเห็นที่ นายสุเทพ สดชื่น ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ได้ถ่ายทอดระหว่างการสนทนา

หลายคนอาจคุ้นชื่อมูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯ ผ่านหน้าหนังสือหรือจอโทรทัศน์ กับบทบาทการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องและส่งผลกระทบต่อเยาวชน ซึ่ง นายสุเทพ เล่าว่า เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯ คือ พัฒนาเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยเราไม่ต้องการให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นปัญหาแต่ต้องการทำให้เด็กยอมรับในปัญหาสังคมและยอมรับว่าบางปัญหาเด็กก็มีส่วนที่ทำเกิดขึ้น เช่นนี้ก็ต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักที่จะร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชื่อในศักยภาพของเด็ก ขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะมุ่งแต่ที่เด็กเพียงอย่างเดียวเราต้องมองสภาพแวดล้อมรอบตัวของเด็กด้วย หากพบว่ามีปัญหาเราก็ต้องเข้าไปร่วมกันแก้ไขและทำควบคู่กันไป

ก่อนหน้าที่จะก่อตั้งมาเป็นมูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯ นั้น การทำงานต่างๆ เกิดจากกลุ่มรุ่นพี่จากชมรมปาฐกถาและชมรมโต้วาทีที่ตนร่วมทำกิจกรรมออกค่ายและเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิต่างๆ มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ได้รวมตัวกันในชื่อกลุ่มทอฝันมุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนในหลายรูปแบบ แต่การทำงานในชื่อกลุ่มไม่สะดวกต่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ 5 ปีซึ่งก็ทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างดี ส่วนตนก็ทำงานอยู่ในมูลนิธิมาตลอดและเพิ่งมารับหน้าที่ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้ประมาณปีเศษ

 “ส่วนตัวผมนั้นเป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้ว โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะพวกเขายังเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปมีปัจจัยมากมายที่ทำให้เด็กตกในภาวะเสี่ยงภัย ดังนั้นจากเดิมที่เป็นกลุ่มทอฝันและทำหลากหลายกิจกรรมสำหรับเด็ก มูลนิธิจึงได้มาจับในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สลค.) ทำกิจกรรมทั้งร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ เพราะเห็นว่าถ้าเรายึดประเด็นนี้เป็นหลักแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาในมิติอื่นๆ เพื่อต่อยอดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กได้ เพราะในหลายครั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนทำให้เด็กและเยาวชนได้ตกในภาวะเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงทางด้านเพศ ยาเสพติด ความรุนแรง ฯลฯ” นายสุเทพ กล่าว

ผู้จัดการมูลนิธิฯ ให้ความเห็นด้วยว่า อย่างที่บอกตอนต้นเราไม่ควรผลักปัญหาไปที่เด็ก ยกตัวอย่างเด็กเห็นพ่อแม่ดื่มเหล้าแล้วดื่มตาม แต่เด็กวุฒิภาวะน้อยกว่าก็อาจจะพลาดไปกระทำผิดหรือกระทำความรุนแรงได้ ซึ่งตนไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่ดื่มเหล้าแล้วไม่มีความรุนแรง หลายครั้งก็มีข่าวปรากฎให้เห็น เช่น ข่มขืน เป็นต้น แต่สำคัญคือหากเป็นการกระทำของผู้ใหญ่สังคมไม่ค่อยหยิบมาพูดแต่หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเพราะเด็กและเยาวชนมาทำ สังคมมักจะหยิบยกเป็นประเด็นมาพูดและมองว่าเด็กมีปัญหา ทั้งที่ความจริงสภาพสังคมทั้งหมดเป็นปัญหา

“ต้องยอมรับสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปมาก สินค้าหรือการลงทุนต่าง ๆ จะมุ่งไปที่เยาวชนยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ต่างจากอดีตสมัยผมที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้ามากแม้จะต้องอยู่บ้านคนเดียว พ่อแม่ออกไปทำไร่แต่เราไม่เคว้งเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานบ้าน เป็นต้น แต่เด็กเยาวชนสมัยนี้เขาไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในบ้าน ขณะเดียวกันก็สื่อมาชักจูง ดึงความสนใจ ดังนั้นเขาจึงหันไปหากิจกรรมนอกบ้าน สังสรรค์เฮฮาซึ่งเป็นการพาตนเองไปสู่ภาวะเสี่ยงภัย” นายสุเทพ กล่าวและว่า เพราะฉะนั้น หากทำได้คือ ครอบครัวพ่อแม่ต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีหน้าที่รับผิดชอบ ชุมชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมมองเด็กทุกคนเป็นลูกหลาน

ท้ายที่สุด นายสุเทพ แลกเปลี่ยนความเห็นด้วยว่า ทุกวันนี้สังคมหล่อหลอมความคิดอำนาจนิยม และอำนาจนี้เป็นอำนาจของผู้ชาย ดูได้จากละครที่นำเสนอสิ่งที่ออกมาผู้หญิงตกเป็นเป้าแต่ผู้ชายลอยตัว ทั้งที่จริงปัญหาเกิดจากผู้ชาย ที่ต้องมีส่วนร่วมแก้ปัญหา หรือแม้แต่การศึกษาก็ยังมองเรื่องของอำนาจนิยมยกย่องอำนาจที่เป็นของผู้ชายเสียเยอะ ทั้งที่ความจริงปัจจุบันผู้หญิงก็เป็นผู้นำได้และมีวิธีการที่นุ่มนวลกว่าผู้ชาย เพราะฉะนั้น สังคมต้องมองความเสมอภาค อย่ามองแต่อำนาจนิยม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ โดย เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม