ขาดสารอาหารเรื้อรังทำเด็กไทยโตช้า

โดย
| |
อ่าน : 19,039

/data/content/2014/06/24681/cms/e_acdfkmpqvz56.jpg

          ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 หรือ Thailand Multiple Indicator Cluster Survey – MICS 2012 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาโภชนาการของเด็กในประเทศไทย โดยพบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบถึงร้อยละ 16 ขาดสารอาหารเรื้อรัง คือ มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (หมายถึงการมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)  อัตรานี้พบมากที่สุดในภาคอีสาน (18.9%)  รองลงมาคือภาคใต้ (16.7%) และยังพบด้วยว่าเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษาจะประสบปัญหานี้มากกว่าเด็กที่แม่มีการศึกษา

          ภาวะแคระแกร็นและการขาดโภชนาการที่ดีของเด็กในประเทศไทยเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะทำให้สมองของเด็กไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลเสียระยะยาวในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น ด้านผลการเรียน และรายได้ในอนาคตของเด็ก นอกจากนี้ยังลดทอนโอกาสการมีชีวิตรอดของเด็ก และกีดขวางการเจริญเติบโตทางสุขภาพอย่างเหมาะสม

         การลดระดับภาวะแคระแกร็นและปัญหาโภชนาการของเด็กสามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ  เช่น การปรับปรุงโภชนาการของสตรี โดยเฉพาะก่อน ระหว่าง และหลังการตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต การให้อาหารเสริมที่มีคุณภาพและสารอาหารรองในเวลาที่ปลอดภัยและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ช่วงระยะเวลามีความสำคัญมาก การดำเนินการต่างๆ ควรมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาการตั้งครรภ์และช่วงสองขวบปีแรกของเด็ก (หรือประมาณ 1,000 วัน)

 

 

         ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

  say

น่าเป็นห่วงครับ

Post : 02 พ.ย. 2560 23:39:06

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม