สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

| |
อ่าน : 10,184

         เดินหน้าสร้างสุขทั่วไทย  เฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบ “โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 2557- 2558

/data/content/2014/06/24677/cms/e_abioqx256789.jpg

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  จัดโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา 2557

        เพราะต้องการหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัว และชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ รวมถึงให้สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ “อ่านสร้างสุข” และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย-สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป

       มาสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.obec.go.th, www.dla.go.th, www.nef.go.th

 

 

       ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม