การถ่ายทอดสื่อดีให้เยาวชน ของ “มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน”

โดย
| |
อ่าน : 7,947

 

ปัจจุบันเยาวชนได้รับสื่อทั้งที่เป็นด้านดีและไม่ดี จนทำให้การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ที่ดีหายไป เราจึงต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เด็กเห็นทั้งตัวอย่างของการนำเสนอสื่อดีและไม่ดีเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้ง “มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน” ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องการนำเสนอสื่อเพื่อเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี พิริยะ ทองสอน ผู้ชำนาญการเรื่องสื่อสำหรับเยาวชน เป็นเลขามูลนิธิฯ

ความเป็นมาก่อนที่จะเป็นมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนนั้น คุณพิริยะ เผยจุดกำเนิดว่า เริ่มต้นจากการที่เขาเรียนจบมาทางด้านสายคอมพิวเตอร์ แล้วมาทำงานให้กับ สสส. ในด้านการเก็บข้อมูลอบายมุขกับเยาวชน โดยเน้นไปที่สื่อออนไลน์เป็นหลัก หลังจากที่ทำงานมาได้ 2 ปี พบเห็นปัญหาของเด็กๆ มากขึ้น จึงขอคำปรึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากับ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับคำตอบว่า ควรจะเริ่มแก้ไขเรื่องแอลกอฮอล์เป็นอันดับแรก จึงจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาในปีพ.ศ. 2547  โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน

“ในด้านจุดประสงค์ของมูลนิธิฯ นั้นมีแผนในการพัฒนาสื่อต่างๆ เพื่อส่งตรงให้กับเยาวชน ทั้งยังช่วยผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กขององค์กรอื่นๆ ซึ่งการเข้ามาทำงานตรงนี้ เห็นได้ว่าสื่อเหล่านี้มีประโยชน์ช่วยให้เยาวชนดีขึ้นในหลายๆ ทาง ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานในแต่ละโครงการจึงหนีไม่พ้นเรื่องการเผยแพร่สื่อและเยาวชน รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในช่วงวัยต่างๆ ของเด็กด้วย” เลขามูลนิธิฯ กล่าว

โดยหากพูดถึงเป้าหมายของมูลนิธิฯ พิริยะ บอกว่า มีทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว อย่างเป้าหมายระยะสั้น ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลด้านดีให้กับเยาวชน เนื่องจากเยาวชนจะสนใจแต่ในประเด็นที่เขาชอบ แต่ในด้านที่เขาไม่สนใจซึ่งเป็นประเด็นที่มีมากกว่านั้น นับเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องเร่งให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง  

“ส่วนเรื่องสุขภาพของเด็ก ผลเสียจากการที่เด็กเล่นคอมพิวเตอร์มากเกินไป หรือสูบบุหรี่มากจนทำให้เสียสุขภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เด็กไม่ได้ใส่ใจ เราจึงต้องทำหน้าที่หาสื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงภัยร้ายเหล่านี้ พร้อมทั้งนำเสนอผลเสียของสื่อที่ไม่เหมาะสมให้เด็กรับรู้ด้วย”

สำหรับโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิฯ จัดทำขึ้น มีตั้งแต่การเริ่มเก็บข้อมูลสื่อที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแก่เยาวชนในแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาเด็กติดเกมกับผู้ปกครองด้วย จากนั้นเป็นโครงการการถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนเห็นโทษของแอลกอฮอล์ เพราะเป็นปัญหาที่พบมากกับเยาวชน ปัจจุบันมูลนิธิฯ ยังดำเนินการสร้างเว็บไซต์ www.stopdrik.com เพื่อทำงานเก็บข้อมูล และร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการรณรงค์และรับรู้ปัญหาของเยาวชน

พิริยะให้ความเห็นเพิ่มว่า “ในความเป็นจริงแล้วสื่อมีทั้งข้อมูลด้านดีและไม่ดี แต่ที่เห็นในปัจจุบันนี้ องค์กรต่างๆ จะนำเสนอข้อมูลในด้านดีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้นำเสนอให้เห็นด้านลบกันเสียเท่าไร ผมจึงอยากให้มีสื่อที่สะท้อนข้อมูลในด้านที่ไม่ดีบ้าง เพราะเยาวชนควรจะต้องรับรู้ทั้งสองด้าน ตรงนี้จึงเป็นหน้าที่หนึ่งของมูลนิธิฯ ที่จะต้องเป็นตัวกลางในการทำงานกับเยาวชน และภาคีเครือข่าย”

ส่วนโครงการที่จัดทำอยู่ในปัจจุบัน และที่จะต่อยอดไปอีก 2-3 ปีคือ โครงการนักผลิตสื่อและสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ “เด็กเฮ้ว” โดยการสนับสนุนจาก สสส., แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, ชมรมเยาวชนคนสร้างหนังแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน โครงการปิ๊งส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, กองทุนศรีบูรพา, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกลุ่มพลังแห่งต้นกล้า

ท้ายสุดนี้ เลขามูลนิธิฯ ฝากถึงเด็กๆ ว่า ควรติดตามข่าวสารรอบตัวให้มากขึ้น เพราะเราอยู่ในยุคที่อะไรๆ ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว มาวันนี้ก็ไม่สามารถพูดถึงได้อีก อย่างปัญหาเด็กติดเกมที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปัจจุบันก็ลดน้อยลง กลายเป็นว่าปัญหาเด็กติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ติดโลกสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์มีมากขึ้น เป็นต้น

ปัญหาเด็กและเยาวชน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และต้องหันมาดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดนับตั้งแต่วันนี้ เพราะมีไม่น้อยที่เด็กพลาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในตนเองเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเขา 

 

 

 

เรื่องโดย : ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th

คลิปวีดีโอ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม