ศรีสะเกษสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 5,669

       /data/content/2014/06/24665/cms/e_ablopstvz578.jpg   

          ที่ปรึกษาโครงการฯ สสส. ประเมินผลการดำเนินโครงการจังหวัดศรีสะเกษปลอดบุหรี่ เพื่อจัดให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นสถานที่ปลอดควันบุหรี่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เป็นประธานประเมินผลการดำเนินโครงการจังหวัดศรีสะเกษปลอดบุหรี่ ที่หอประชุมโรงพยาบาลราษีไศล ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่และพื้นที่ต้นแบบหมู่ บ้านปลอดบุหรี่อย่างบูรณาการครบถ้วนทุกมาตรการการควบคุมบุหรี่อย่างยั่งยืน จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอราศีไศล อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งมีเป้าหมายให้ดำเนินการทุกพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

          ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินงานเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชนและเยาวชน ที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มุ่งสู่การเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ เพื่อจัดให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นสถานที่ปลอดควันบุหรี่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเกิดการรับรู้และปฎิบัติตามกฎหมายในการ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน กำกับ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายสถานที่จำหน่ายบุหรี่ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ระบบการบำบัดผู้สูบบุหรี่ การเข้าถึงการบำบัดการติดบุหรี่ให้แก่ประชาชนที่ต้องการเลิกบุหรี่ทุกอำเภอ เพื่อให้เกิดต้นแบบการดำเนินงานอำเภอปลอดบุหรี่ด้านการรณรงค์ การบังคับใช้กฎหมายและการบำบัดรักษา เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้ริเริ่มเป็นผู้สูบรายใหม่ด้วย

 

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โดย ฉัตรชัย พรหมมาศ 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม