คืนคนดีสู่สังคม "ให้" โอกาสผู้เคยพลาด

โดย
| |
อ่าน : 20,340

          เพื่อประเทศไทยน่าอยู่ ที่สุดในโลก....

/data/content/2014/06/24662/cms/e_cdempqz12456.jpg

          ชีวิตของคนที่เคยทำผิดพลาด คงไม่ง่ายที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติเหตุหนึ่งก็เพราะมักจะถูกปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือการจะต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ

          เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง"การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด" เพื่อการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้กระทำความผิดและการปรับทัศนคติของชุมชนและบุคคลรอบข้างเพื่อส่งมอบคนดีให้กลับคืนสู่สังคม

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การลงนามความ/data/content/2014/06/24662/cms/e_bdlmprtw4678.jpgร่วมมือครั้งนี้เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมและชุมชน สู่การให้โอกาสผู้กระทำผิด กลับเข้ามาอยู่ร่วมกันได้ด้วยดี ผ่านช่องทางเครือข่ายของ สสส. ที่มีมากกว่า 200 เครือข่ายรวมถึงร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

          "เราทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ให้โอกาสผู้พ้นโทษได้แสดงพลัง และศักยภาพในการใช้ความสามารถของตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นไม่ให้คิดกระทำความความผิด คืนสิ่งดีๆให้สังคมมีสุขภาวะที่ดี" ทพ.กฤษดา กล่าว

          ด้านนิตินัย นิยมวัน นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ผู้คุมจากเรือนจำกลาง กล่าวว่า ผู้คุมถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดผู้กระทำความผิดมากที่สุดมีส่วนในการให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ รวมถึงให้ทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่นักโทษเมื่อพ้นโทษ ผู้คุมจึงนับเป็นด่านแรกในการดูแลทั้งเรื่องความประพฤติและจิตใจ ก่อนที่จะให้ทางนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลต่อไป

          สำหรับ "การสร้างความรู้" ทางกรมราชทัณฑ์ จัดให้มีการอบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้กระทำความผิดทั้งหญิงและชายในเรือนจำทั่วประเทศ อาทิ การสอนทำอาหาร เบเกอรี่ นวดแผนไทย งานฝีมือ ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยืนยันการจบหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้ด้วย

          "ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำผิดไปตลอดชีวิต'โอกาส' จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมจะหยิบยื่นให้ผู้กระทำความผิดมีที่ยืน เพื่อที่ว่า พวกเขาจะได้ใช้ความสามารถที่ได้รับการอบรมมาอย่างเต็มที่ ในการดำเนินชีวิต และตั้งมั่นเป็นคนดีของสังคมต่อไป" นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กล่าว

          ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดตั้งมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์สำหรับจัดสรรเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ยเพื่อลงทุนสำหรับผู้พ้นโทษตามความเหมาะสม โดยทางกรมฯได้สร้างแบรนด์ให้ในชื่อ็ผลิตผลคนดิเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพในการ/data/content/2014/06/24662/cms/e_abdhimnst236.jpgสร้างอาชีพและการยอมรับในสังคม

          ประดิษฐ์ ศรีสมบูรณ์ อดีตผู้กระทำความผิดที่พ้นโทษ กล่าวว่า ภายหลังจากการพ้นโทษออกมาตนได้ลองหางานทำในหลายๆ ที่ได้รับโอกาสบ้าง ไม่ได้รับบ้าง เพราะบางคนก็มองว่าตนเคยกระทำความผิด จึงกลัวว่าถ้ารับเข้ามาทำงานอาจจะมีปัญหาได้ เลยตัดสินใจกู้ยืมเงินจากมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ของกรมราชทัณฑ์ ทำให้ปัจจุบันตนได้เปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเอง และในบางโอกาสก็อาสาไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษด้วย

          "ผมมีวันนี้ได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ โอกาสดีๆ จากสังคมที่เป็นแรงผลักดันให้ผมตั้งมั่นเป็นคนดี ใช้ชีวิตอย่างสุจริต และมีความสุข โดยไม่คิดหวนกลับไปทำความผิดซ้ำอย่างแน่นอน" ประดิษฐ์ กล่าว

          ดังนั้น หากสังคมเปลี่ยนมุมมอง เปิดใจ และให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ผู้กระทำผิดได้ "โอกาส" นี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่ม "คนดี" ให้มีมากขึ้นในสังคม แต่ยังเป็นการเติมกำลังใจกับคนที่อาจหมดหวังแล้วในชีวิตด้วย

 

         

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม