มูลนิธิไทยพีบีเอส (TPBS) แรงหนุนสื่อสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม

โดย
| |
อ่าน : 10,391

 

นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการทำงาน แม้จะมีอายุเพียงแค่ 1 ปี ในด้านสื่อสาธารณะเพื่อสังคมอย่างแท้จริง สำหรับมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ มูลนิธิไทยพีบีเอส (tpbs)

จุดกำเนิดของมูลนิธิไทยพีบีเอส (tpbs) เริ่มจากคณะกรรมการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสขณะนั้น มองว่าสถานีโทรทัศน์ฯ เป็นสื่อที่ทำหน้าที่สาธารณะได้มากมาย ควรจะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อส่งเสริมสื่อสาธารณะ โดยมีโครงสร้างในรูปแบบเดียวกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งจัดตั้งโดย คณะรัฐมนตรี (ครม.) รองรับภายใต้กฎหมายเพื่อให้มูลนิธิฯ ทำงานด้านอื่นๆ คล่องตัว จึงจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบมูลนิธิฯ ขึ้นมา ในด้านการทำงานก็จะคู่ขนานกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน แต่อาจจะมีเรื่องกิจกรรมหรือวิธีการทำงานต่างกัน ส่วนในเรื่องงบประมาณในการทำงานก็จะสนับสุนนจากองค์การเป็นหลัก

จากวันที่เริ่มจัดตั้งมาถึงจนปัจจุบัน มูลนิธิฯ ก่อตั้งมาได้ 1 ปี โดยมี ไขแสง ศักดา เป็นผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส (tpbs) 

ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส (tpbs)  อธิบายว่า ในเรื่องวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นั้นจะมีการจดทะเบียนในนามของมูลนิธิฯ ซึ่งสิ่งแรกที่ได้จดทะเบียนไว้ คือการส่งเสริมสื่อสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเข้าถึงสื่อสาธารณะให้มากขึ้น 3. ส่งเสริมให้สื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรมอย่างอิสระ และ 4. เพื่อส่งเสริมดำเนินการร่วมกับสาธารณกุศล และการกุศลอื่นๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

เมื่อกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในข้อต่างๆ นั้น ล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณะเป็นอันดับแรก ในแง่ของมูลนิธิฯ จะทำหน้าที่ในด้านสาธารณะโดยตรง แม้ว่ามูลนิธิฯ ไม่มีกองทุนมากพอ แต่ในอนาคตได้วางแผนการทำงานระยะยาว โดยร่วมงานกับสื่อสาธารณะต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เพื่อที่จะได้รับใช้ประชาชนได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ จริงๆ

“เพราะมูลนิธิฯ มองประเด็นสังคมเป็นอันดับแรก คือการทำงานเป็นองค์การสาธารณะ โดยทำงานกับภาคประชาสังคม เนื่องจากประเด็นสังคมค่อนข้างเยอะมาก ในฐานะที่ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน จึงคิดว่าจะจัดกองทุนเพื่อสังคมในประเทศไทยขึ้น” ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส (tpbs) กล่าว

“เริ่มจากการเปรียบเทียบว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างไรและอนาคตเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีความใกล้เคียงกับหลายๆ ประเทศ  เพราะมีหลายองค์การที่ขับเคลื่อนกองทุนเพื่อสังคม โดยมาจากภาคประชาชนในสังคม อย่างในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลี ก็จัดทำขึ้น และยังมีประเทศที่จัดตั้งได้สำเร็จแล้ว อย่างประเทศอังกฤษ เพราะมีการช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม”

ไขแสง บอกอีกว่า การดำเนินงานของมูลนิธิฯ จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการหลายฝ่าย เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นอกจากนี้ยังมีภาคมูลนิธิ ภาคสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

ต่อมามูลนิธิฯ จึงได้เริ่มจัดทำโครงการแรกขึ้นมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555  คือการนำเอาผลการวิจัยมาทำงาน มาพัฒนาเป็นแผนงาน โดยใช้ชื่อว่า โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่วัฒนธรรมการให้เพื่อสังคม มีชื่อเล่นติดปากว่า “giving thailand” โครงการนี้มีกลไกต่างๆ เป็นการออกแบบให้สังคม แต่ในระหว่างนี้ยังเตรียมการเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

“หลังจากโครงการนี้แล้ว มูลนิธิฯ กำลังริเริ่มดำเนินโครงการที่สำคัญในปี 2556 คือ การรู้ทันสื่อในฐานะที่เป็นองค์การหลัก เป็นสถาบันที่มีผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมพัฒนาการวิพากย์สื่อให้กับเยาวชน กระบวนคิดวิเคราะห์ที่สำคัญ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย มีเครื่องมือพร้อม และจัดทำสื่อออนไลน์เป็นห้องเรียนที่ใช้ได้ทุกเมื่อด้วย” ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส (tpbs) กล่าว

ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส (tpbs) ทิ้งท้ายว่า การขับเคลื่อนงานสาธารณะเพื่อสาธารณประโยชน์นั้น  มีจุดมุ่งหมายสูงสุดที่อยากเห็นสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง โดยที่มูลนิธิฯ ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน

 

 

 

เรื่องโดย : ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th

คลิปวีดีโอ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม