'ข่าวร้าย' บอกอย่างไรไม่ให้ร้าย

| |
อ่าน : 6,052

       /data/content/2014/06/24655/cms/e_iklmoptvw268.jpg

        เมื่อไม่นานมานี้ โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย (pal2know)  ในแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต  ดำเนินการโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ข่าวร้าย บอกอย่างไรไม่ให้ร้าย” ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

/data/content/2014/06/24655/cms/e_dfjkpstyz468.jpg

       โดยมีภารกิจสร้างเพื่อนร่วม share และรู้ร่วม care  มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่คัดเลือกมาจากผู้ปฏิบัติจริงหรือผู้มีประสบการณ์ตรง จำนวน ๒๕ คน โดยมีวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ๕ คน เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น เพื่อนำมาสู่การสรุปแก่นความรู้ จัดทำเป็นชุดความรู้ บทเรียนหรือคู่มือ

/data/content/2014/06/24655/cms/e_abckmnor2346.jpg

       จากการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนี้ จะเป็นบทเรียนตัวอย่างให้แก่ผู้ที่มีญาติ คนใกล้ชิด คนรอบข้างที่กำลังเผชิญ หรือต่อสู้กับอาการป่วยระยะท้าย โดยมีคำพูด กำลังใจ วิธีการปฏิบัติตนเพื่อถนอมใจผู้ป่วย และให้ยอมรับกับภาวะสุดท้ายของชีวิต

 

 

       ที่มา: เฟสบุ๊ค pal2know

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม